Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 6/18-19

09.08.2018, Viliam Riška

Úradná správa ŠTK č. 6/18-19 zo dňa 9.8.2018

Oznamy

 • ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2018/19 časť A, čl. 2 je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, miesta stretnutia, UHČ (zmena termínu viac ako 21 dní pred stretnutím a zmena UHČ, HP viac ako 10 dní pred stretnutím- nevyžaduje sa súhlas súpera, zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím, zmena UHČ a HP menej ako 10 dní pred stretnutím a odohratie stretnutia cez pracovný deň – vyžaduje sa súhlas súpera) podať na ŠTK výhradne z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

 • ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaže  jedného z družstiev, ktorá začína skôr. Podanie žiadosti na striedavý štart hráča je možné len cez ISSF systém!!

 • ŠTK ObFZ vyzýva FK, ktoré odohrajú v súťažnom ročníku domáce súťažné stretnutia na prenajatých ihriskách, aby najneskôr 14 dní pred prvým súťažným stretnutím predložili na ŠTK doklady (súhlasy, dohody...) od majiteľov resp. držiteľov pasportov o používaní týchto ihrísk pre daný FK. Bez predloženia dokladov ŠTK ObFZ nepovolí odohratie majstrovských stretnutí na takých ihriskách!

 • ŠTK ObFZ upozorňuje na povinnosť pred začiatkom súťažného ročníka pre všetky svoje družstvá a vo všetkých súťažiach vyplniť v sezónnej súpiske družstva v ISSF iba trénerov a ostatných členov realizačného tímu družstva (SP 41/2).

 • ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje na vygenerovanie nových členských poplatkov klubu, hráčov a všetkých ostatných funkcionárov klubu! V prípade nevygenerovania poplatkov nebudete tieto osoby vedieť nahrať do nominácii!!!!

VI.liga MEVA ObFZ NZ

 1. ŠK Šurany B-Obecný futbalový klub OFK Maňa – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 7.kola VI.ligy MEVA v piatok 21.9.2018 o 16.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0084)
 2. ŠK Šurany B-TJ AGRO Zemné – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 3.kola VI.ligy MEVA v stredu 29.8.2018 o 17.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0086)
 3. Obecný futbalový klub OFK Maňa-FC Komjatice – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 2.kola VI.ligy MEVA v nedeľu 19.8.2018 o 17.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0088)
 4. 1. FC Černík- ŠK Šurany B – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať s.s. 6.kola VI.ligy MEVA v sobotu 15.9.2018 o 15.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0089)

VII.liga MEVA ObFZ NZ

 1. TJ pri OÚ Nána-TJ Družstevník Komoča – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať s.s. 2.kola VII.ligy MEVA v sobotu 25.8.2018 o 17.00 hod. RP 5 €.  (NZ-STK-2018/2019-0078)
 2. TJ pri OÚ Nána-FC Strekov – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať s.s. 4.kola VII.ligy MEVA v sobotu 8.9.2018 o 16.00 hod. RP 5 €.  (NZ-STK-2018/2019-0080)

VI.liga D U19 ObFZ NZ

 1. SDM Dominik N. Zámky B – ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich s.s. VI.ligy D U19 vždy v nedeľu o 10.00 hod. na ihrisku Priemstav. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0073)
 2. TJ pri OÚ Nána-FC Semerovo – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a v zmysle RS 18/19 A/2/k nariaďuje odohrať s.s. 2.kola VI.ligy D U19 v nedeľu 26.8.2018 o 14.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0077)
 3. TJ pri OÚ Nána-FK Sokol Pozba – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a v zmysle RS 18/19 A/2/k nariaďuje odohrať s.s. 4.kola VI.ligy D U19 v nedeľu 9.9.2018 o 13.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0079)
 4. ŠK Andovce-FK Sokol Pozba – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 1.kola VI.ligy D U19 v sobotu 24.11.2018 o 14.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0083)

IV.liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. ŠK Svodín ŠTK ObFZ neprerokovala vaše podanie. Žiadosť sa podáva z detailu stretnutia cez Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy. (NZ-STK-2018/2019-0074)

Sk. B:

 1. TJ Družstevník Dvory nad Žitavou-FC Veľký Kýr – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 10.kola IV.ligy SŽ U15-sk.B v nedeľu 28.10.2018 o 10.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0072)
 2. OTJ Palárikovo-TJ Družstevník Bešeňov – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 7.kola IV.ligy SŽ U15-sk.B v sobotu 6.10.2018 o 13.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0085)

Sk. C:

 1. OFK Hul - ŠTK ObFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže v kategórii U15 podľa SP SFZ čl. 28 medzi OFK Hul a ŠK Radava. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje OFK Hul. RP 5€. (NZ-STK-2018/2019-0091)
 2. 1. FC Černík-FC Komjatice – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ a nariaďuje odohrať s.s. 4.kola IV.ligy SŽ U15-sk.C v sobotu 15.9.2018 o 12.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0092)

IV.liga MŽ U12 ObFZ NZ

Sk. B:

 1. TJ Družstevník Bešeňov-TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 1.kola IV.liga MŽ U12-sk.B v sobotu 25.8.2018 o 9.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0081)
 2. TJ Družstevník Bešeňov-ŠK Tvrdošovce – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ a nariaďuje odohrať s.s. 8.kola IV.liga MŽ U12-sk.B v sobotu 13.10.2018 o 13.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0082)
 3. Futbalový klub FC Bardoňovo ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich s.s. IV.ligy MŽ U12 sk.B v jesennej časti od 3.kola vždy v sobotu v UHČ dorastu. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0087)
 4. ŠK Radava - ŠTK ObFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže v kategórii U12 podľa SP SFZ čl. 28 medzi ŠK Radava a OFK Hul. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje ŠK Radava. RP 5€. (NZ-STK-2018/2019-0090)

 

Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 264x