Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 2/18-19

11.07.2018, Viliam Riška

Úradná správa ŠTK č. 2/18-19 zo dňa 11.7.2018

Oznamy

 • ŠTK ObFZ oznamuje FK, že aktív ŠTK spojený s vylosovaním súťaží sa uskutoční v piatok 13.7.2018 o 18.00 hod. v budove Strednej odbornej školy stavebnej (Priemstav), Nitrianska cesta 61, Nové Zámky. Účasť 1 zástupcu za každý FK povinne!

Program:

 1. Oboznámenie s novým rozpisom súťaží 2018/2019
 2. Problematika dorasteneckej súťaže U19
 3. Vylosovanie súťaží
 4. Diskusia so zástupcom MEVA
 5. Diskusia ohľadom nasledujúceho súť.ročníka 2019/2020
 6. Diskusia o možnosti reorganizácie súťaží ObFZ Nové Zámky od súť.ročníka 2020/2021

 


 • ŠTK ObFZ žiada FK, aby jej oznámili požiadavky na výnimky z termínov,UHČ a HP stretnutí v jesenej časti súťažného ročníka 2018/2019 výhradne prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF do 19.7.2018 (VI.liga), do 26.7.2018 (VII.liga a VI.liga D U 19) a do 1.8.2018 (VIII.liga, IV.liga SŽ U 15 a IV.liga MŽ U 12) bez poplatku. Po týchto termínoch budú zmeny riešené v zmysle RS 2018/2019.

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

 • ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 7 dní pred prvým majstrovským stretnutím jedného z družstiev, ktoré odohrá stretnutie skôr. Podanie žiadosti na striedavý štart hráča je možné len cez ISSF systém!!

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

 • ŠTK ObFZ vyzýva FK, ktoré odohrajú v súťažnom ročníku domáce súťažné stretnutia na prenajatých ihriskách, aby najneskôr 14 dní pred prvým súťažným stretnutím predložili na ŠTK doklady (súhlasy, dohody...) od majiteľov resp. držiteľov pasportov o používaní týchto ihrísk pre daný FK. Bez predloženia dokladov ŠTK ObFZ nepovolí odohratie majstrovských stretnutí na takých ihriskách!

 • ŠTK ObFZ na základe schválenia VV ObFZ dodatočne zaraďuje do súťaží riadených ObFZ Nové Zámky v súťažnom ročníku 2018/2019 družstvá nasledovne:

VI.liga D U19           - SDM Dominik Nové Zámky B

VIII.liga MEVA         - OFK Hul


 • FC Semerovo – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0001)

VI.liga MEVA ObFZ NZ

 1. ŠK Šurany B – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie. (NZ-STK-2018/2019-0002)
 2. Obecný futbalový klub OFK Maňa – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie. (NZ-STK-2018/2019-0003)
 3. ŠK Vlkas – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie. (NZ-STK-2018/2019-0004)

VII.liga MEVA ObFZ NZ

 1. FC Strekov – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie. (NZ-STK-2018/2019-0006)

VIII.liga MEVA ObFZ NZ

 1. FC Kamenný Most o.z. – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie. (NZ-STK-2018/2019-0007)

IV.liga SŽ U15 ObFZ NZ

 1. TJ Družstevník Trávnica – ŠTK ObFZ berie na vedomie odhlásenie družstva U15 zo súťaže. ŠTK ObFZ bude postupovať v zmysle SP. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0005)

       

 

Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 529x