Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 15/18-19

11.10.2018, Viliam Riška

 

Úradná správa ŠTK č. 15/18-19 zo dňa 11.10.2018

Oznamy

-  ŠTK ObFZ oznamuje, že zimný halový turnaj dospelých o „Pohár predsedu ObFZ Nové Zámky“ sa uskutoční dňa 16.12.2018 (nedeľa) v Športovej hale Milénium v Nových Zámkoch (RS ObFZ NZ 2018/2019 čl. B/16/a). 

-  ŠTK ObFZ zároveň oznamuje, že uzávierka prihlášok na tento halový turnaj bude dňa 4.11.2018 o 24:00 hod. Prihlášky je potrebné podať na ŠTK ObFZ Nové Zámky cez podateľňu v ISSF. Na turnaji môže štartovať max. 16 družstiev. V prípade, že sa prihlási viac družstiev, ŠTK ObFZ zaradí do turnaja družstvá v poradí ako sa prihlásia. Právo istej účasti na turnaji má víťaz halového turnaja v sezóne 2017/2018. 

- ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2018/19 časť A, čl. 2 je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, miesta stretnutia, UHČ (zmena termínu viac ako 21 dní pred stretnutím a zmena UHČ, HP viac ako 10 dní pred stretnutím- nevyžaduje sa súhlas súpera, zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím, zmena UHČ a HP menej ako 10 dní pred stretnutím a odohratie stretnutia cez pracovný deň – vyžaduje sa súhlas súpera) podať na ŠTK výhradne z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

- ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

-  ŠTK ObFZ žiada FK, aby pri zmene termínu brali ohľad na čas začiatku stretnutia z dôvodu skracovania dní a zmenu času 27./28.10.2018. Ak budú navrhované časy v neskorých hodinách tak čas určí ŠTK ObFZ. 

VI.liga MEVA ObFZ NZ

1)    ŠK Vlkas-OŠK Mojzesovo – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ a nariaďuje odohrať s.s. 11.kola VI.ligy MEVA v sobotu 20.10.2018 o 13.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0239)  

VII.liga MEVA ObFZ NZ

1)    OFK Kolta-OTJ Palárikovo – ŠTK ObFZ ruší uznesenie NZ-STK-2018/2019-0220. Zároveň ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 11.kola VII.ligy MEVA v sobotu 17.11.2018 o 14.00 hod. v Kolte. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0232) 

2)    ŠK Termál Podhájska-FK Čechy – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať s.s. 12.kola VII.ligy MEVA v sobotu 3.11.2018 o 14.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0237)  

VI.liga D U19 ObFZ NZ

1)    OŠK Mojzesovo-SDM Dominik N. Zámky BŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 11.kola VI.ligy D U19 v stredu 17.10.2018 o 16.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0238)  

IV.liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. A:

1)  ŠK-Sokol Jasová-ŠK Svodín – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 10.kola IV.ligy SŽ U15-sk.A v sobotu 27.10.2018 o 11.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0230) 

2)  FK Čechy-TJ Salka – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 8.kola IV.ligy SŽ U15-sk.A v sobotu 13.10.2018 o 10.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0246) 

Sk. C:

1) OŠK Dolný Ohaj-Obecný futbalový klub OFK Maňa – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 11.kola IV.ligy SŽ U15-sk.C v utorok 30.10.2018 o 11.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0231)

2) OFK Hul-FC Komjatice – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 10.kola IV.ligy SŽ U15-sk.C v sobotu 27.10.2018 o 11.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0233)

3) FC Komjatice-OŠK Dolný Ohaj – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 8.kola IV.ligy SŽ U15-sk.C v nedeľu 14.10.2018 o 12.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0236)

4) OFK Hul-TJ Družstevník Michal nad Žitavou – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 8.kola IV.ligy SŽ U15-sk.C v utorok 16.10.2018 o 16.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0244)  

IV.liga MŽ U12 ObFZ NZ

Sk. A:

1) TJ Družstevník Dubník-FKM Nové Zámky – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu a poradia vzájomných súťažných stretnutí IV.liga MŽ U12-sk.A. S.s. 8.kola sa odohrá v sobotu 13.10.2018 o 10.00 hod. na štadióne L.Gancznera NZ a stretnutie 15.kola sa odohrá v Rúbani. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0234)

2) TJ Družstevník Dubník-SAVC Nové Zámky (7K) – ŠTK ObFZ vyzýva TJ Družstevník Dubník U12 na základe podnetu SAVC Nové Zámky k zaslaniu písomného stanoviska k štartu hráčov  Petríková (FC Union Nové Zámky-1404496 ), Šimonek (1397387 ) a Kováčová (1397389) v termíne do 16.10.2018. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0241)   

Sk. B:

1) TJ Družstevník Bešeňov-TJ Družstevník Dvory nad Žitavou – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 9.kola IV.liga MŽ U12-sk.B v sobotu 20.10.2018 o 10.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0235)

2) Futbalový klub FC Bardoňovo-TJ Družstevník Trávnica – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 9.kola IV.liga MŽ U12-sk.B v nedeľu 21.10.2018 o 10.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0243)  

Sk. C:

1) OTJ Palárikovo-FC Veľký Kýr – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 8.kola IV.liga MŽ U12-sk.C v sobotu 13.10.2018 o 9.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0242)

2) TJ Družstevník Komoča-FC Union Nové Zámky – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s odohraním s.s. 9.kola IV.liga MŽ U12-sk.C v pondelok 22.10.2018 o 16.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2018/2019-0245)  


  

Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky 

image
Prečítané: 225x