Úradná správa KR č. 7

14.09.2018, Matej Zemko
Úradná správa KR č. 7 zo dňa 13.9.2018
[doc]US č. 7.pdf

Úradná správa KR č. 7 zo dňa 13.09.2018

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi R, AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR žiada všetkých R, aby zodpovedne sledovali zmeny HČ a miesta stretnutia najmä v ISSF (dátumy v ISSF sú prioritné).

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ. Ospravedlnenie zasielanie na e-mailové adresy:

kr@obfznz.sk , ladislav.kasas@centrum.sk , vladimir.kukan@gmail.com

KR upozorňuje R na povinnosť vytlačiť papierový zápis o stretnutí pred stretnutím iba pre potrebu R a AR – pre kontrolu čísiel a mien hráčov a náhradníkov.

KR oznamuje záujemcom o výkon funkcie futbalového rozhodcu z celého novozámockého okresu, že v dňoch 20.9.2018 o 16:00 hod sa uskutoční v sídle ObFZ Nové Zámky /ŠH Milénium/ úvodné školenie nových rozhodcov. Prihlásiť sa môžu muži i ženy vo veku od 15 rokov e-mailom na kr@obfznz.sk /zaslať kontaktné údaje - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, tel. číslo/.  Je nutné si so sebou priniesť športovú výstroj.

KR z dôvodu nedostatkov vo výkone funkcie R v stretnutí TJ Družstevník Dvory nad Žitavou-TJ Družstevník Bešeňov ( 2.kola IV. ligy SŽ U15-sk. B) na základe podľa SP čl.82/1/f (neoprávnený štart hráča-SP čl.52/m) prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť a odstupuje R Romana Sádovského a Tomáša Gardlíka na doriešenie DK podľa čl. 63, ods. 1 písm. a.

KR berie na vedomie pochvalu na R od: 

OFK Hul  (VIII. liga MEVA ObFZ NZ, 2. kolo, Hul – Nová Vieska) 

FK Slovan Dedinka (VIII. liga MEVA ObFZ NZ, 2. kolo, Dedinka – Dubník) 

Podnety doručené cez ISSF:

KR berie na eviduje sťažnosť FO Vlkas a bude FO informovať prostredníctvom ISSF.

 

Ing. Matej Zemko

predseda KR ObFZ Nové Zámky

Prečítané: 205x