Úradná správa KR č. 6

10.03.2018, Matej Zemko
Úrádná správa KR č. 6 zo dňa 8.03.2018

Úradná správa KR č. 6 zo dňa 08.03.2018

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR upozorňuje R, aby zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím.

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ. Ospravedlnenie zasielanie na e-mailové adresy:

kr@obfznz.sk , ladislav.kasas@centrum.sk , vladimir.kukan@gmail.com  

KR oznamuje záujemcom o výkon funkcie futbalového rozhodcu z celého novozámockého okresu, že v dňoch 05. a 06.04.2018 sa v sídle ObFZ Nové Zámky /ŠH Milénium/ uskutoční školenie nových rozhodcov. Prihlásiť sa môžu muži i ženy vo veku od 15 rokov e-mailom na kr@obfznz.sk /zaslať kontaktné údaje - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, tel. číslo/.

Náhradného semninára sa nezúčastnili rozhodcovia: Kocsis, Bathó.

 

Ing. Matej Zemko

predseda KR ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 175x