Úradná správa KR č. 19

22.06.2018, Matej Zemko
Úradná správa KR č. 19 zo dňa 21.06.2018

Úradná správa KR č. 19 zo dňa 21.06.2018

KR žiada všetkých R, aby zodpovedne sledovali zmeny HČ a miesta stretnutia najmä v ISSF.

KR žiada R o zasielanie ospravedlnenia najneskôr 14 dní pred MS na e-mailové adresy:

kr@obfznz.sk , ladislav.kasas@centrum.sk , vladimir.kukan@gmail.com

KR oznamuje, že fyzických previerok sa zatiaľ nezúčastnili, resp. musia prísť na opravné fyzické previerky R: Bathó, Berecz, Norovský, Prešinský, M. Rečka ,Re. Sádovský, Smreček, Suríni, Sztrecsko.

Absolvovanie fyzických previerok je jednou zo základných podmienok zaradenia R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2018/2019.

Upozorňujeme FO, že v prípade podávania námietky z MS, v ktorom nie je nariadené zhotovovanie videozáznamu je potrebné zabezpečiť videozáznam z predmetného stretnutia, pretože v opačnom prípade nemá KR možnosť zaujať objektívne stanovisko.

Program a obsadenie Finálového turnaja vo Veľkom Kýri:

do 12:00 hod. – príchod družstiev

12:15 hod. – otvorenie turnaja a vylosovanie

13:00 hod. – 1.semifinále               ( R Sós, AR 1 Durčovič, AR 2 Ferenc )

14:15 hod. – 2.semifinále               ( R Ďurčovič, AR 1 Ferenc, AR 2 Sós )

16:00 hod. – o 3.miesto                  ( R Ferenc, AR 1 Sós, AR 2 Ďurčovič)

17:15 hod. – FINÁLE                       ( R Sós, AR 1 Durčovič, AR 2 Ferenc )

 

Ing. Matej Zemko

predseda KR ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 556x