Úradná správa KR č. 15

04.02.2019, Matej Zemko
Úradná správa KR č. 15 zo dňa 4.2.2019
[doc]US č. 15.pdf

Úradná správa KR č. 15 zo dňa 4.2.2019

Zimný doškoľovací seminár R a DS sa uskutoční dňa 02.03.2019 /sobota/ od 08.30 hod. v penzióne IVETA v Radave. Prezentácia bude prebiehať od 08.15 hod. 

R sa dostavia v spoločenskom oblečení a prinesú si so sebou písacie potreby a poznámkový blok. Organizačný poplatok vo výške 7,-Eur bude uhradený bezhotovostne z prvej mesačnej odmeny za výkon funkcie. Účasť R je povinná. 

Rozhodcovia, ktorí sa seminára nezúčastnia, nebudú delegovaní až do absolvovania náhradného seminára. Poplatok za náhradný seminár je 20,-Eur.  Žiadame všetkých o zodpovednú prípravu na písomné testy (PF, SP, RS), vykonávať sa budú aj videotesty. 

- upozorňuje FK, že v zmysle Rozpisu súťaží majú právo najneskôr najneskôr 14 dní pred začiatkom jarnej časti vetovať dvoch rozhodcov, ktorí im rozhodovali počas jesennej časti. Uvedenú žiadosť je potrebné podať prostredníctvom elektronickej podateľne ISSF alebo mailom na kr@obfznz.sk

- žiada všetkých R o dôsledné štúdium zmien Pravidiel futbalu, ktoré vstúpili do platnosti 01.06.2018:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/984a63c7-6240-42ed-bc80-9c9798731a8b.pdf 


Ing. Matej Zemko

predseda KR ObFZ Nové Zámky


Prečítané: 211x