Úradná správa KR č. 15

11.05.2018, Matej Zemko
Úradná správa KR č. 15 zo dňa 10.05.2018

Úradná správa KR č. 15 zo dňa 10.05.2018

KR odporúča R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR žiada všetkých R, aby zodpovedne sledovali zmeny HČ a miesta stretnutia najmä v ISSF.

KR žiada všetkých R o dôkladné sledovanie správ DK a ŠTK.

KR žiada R o zasielanie ospravedlnenia najneskôr 14 dní pred MFZ na e-mailové adresy:

kr@obfznz.sk , ladislav.kasas@centrum.sk , vladimir.kukan@gmail.com

KR berie na vedomie pochvalu na R od: 

FC Veľký Kýr (VI. liga MEVA ObFZ NZ, 17. kolo, TJ AC - FC Veľký Kýr )

TJ Družstevník Michal nad Žitavou (VI. liga MEVA ObFZ NZ, 17. kolo, Michal nad Žitavou – 1. FC Černík)

FC Veľký Kýr (VI. liga MEVA ObFZ NZ, 24. kolo, FC Veľký Kýr – OFK Hul)

ŠK Šurany „B“  (VII. liga MEVA ObFZ NZ, 15. kolo TJ OÚ Nána - Šurany B)

 

Ing. Matej Zemko

predseda KR ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 210x