Úradná správa KR č. 14

05.05.2018, Matej Zemko
Úradná správa KR č. 14 zo dňa 04.04.2018

Úradná správa KR č. 14 zo dňa 05.05.2018

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR žiada všetkých R, aby zodpovedne sledovali zmeny HČ a miesta stretnutia najmä v ISSF.

KR žiada všetkých R o dôkladné sledovanie správ DK a ŠTK.

KR z dôvodu nedostatkov v stretnutí Veľký Kýr - Mojzesovo ( VI. liga MEVA, 22. kolo ) na základe vzhliadnutia videozáznamu prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť a odstupuje delegované osoby na doriešenie DK (čl. 63, ods. 1 písm. a).

KR odstupuje FO Veľký Kýr na doriešenie odbornej komisii DK (RS 2017/2018 časť B/1/e).

KR žiada R o zasielanie ospravedlnenia najneskôr 14 dní pred MFZ na e-mailové adresy:

kr@obfznz.sk , ladislav.kasas@centrum.sk , vladimir.kukan@gmail.com

 

Ing. Matej Zemko

predseda KR ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 241x