Úradná správa KR č. 11

13.04.2018, Matej Zemko
Úradná správa KR č. 11 zo dňa 12.04.2018

Úradná správa KR č. 11 zo dňa 12.04.2018

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR žiada všetkých R, aby zodpovedne sledovali zmeny HČ a miesta stretnutia najmä v ISSF.

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ. Ospravedlnenie zasielanie na e-mailové adresy:

kr@obfznz.sk , ladislav.kasas@centrum.sk , vladimir.kukan@gmail.com

Noví R zaradení na nominačnú listinu:

Béatrix Bugýíková           | Tvrdošovce |                 0903 956 287

Lucia Izsáková                | Gbelce |                         0918 256 605

Dominik Slovák               | Šurany |                         0944 379 878

Filip Pécsi                        | Nové Zámky |               0918 834 539

Viktor Sztrecsko              | Tvrdošovce |                 0903 630 138

Ing. Matej Zemko

predseda KR ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 139x