Úradná správa DK ObFZ NZ č. 34
21.06.2018, Lubos Agg

Úradná správa DK ObFZ NZ č. 34

ÚS DK ObFZ NZ č. 34 zo dňa 21.6.2018

Úradná správa č. 34 zo dňa 21.6.2018

Tresty:

Začatie disciplinárneho konania (čl. 71/1,2,3 a)

Pozastavenie výkonu športu :

- za ČK:
U289 Richard Lehocký FO Šurany VI. liga U19 dorast 3 týždne N (čl. 49/1/b, 49/2/b) od 18.6.2018
U290 Marián Stojka FO Palárikovo VI. liga U19 dorast 3 s.s.N (čl. 45/1, 45/2/a) od 18.6.2018
U291 Jozef Husovský FO Pozba VIII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 45/1, 45/2/a) od 18.6.2018

- za 5xŽK:
U292 Alex Nothart FO Bruty VII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 18.6.2018
U293 Miroslav Kováč FO Rastislavice VII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 18.6.2018
U294 Marek Krnčan FO Kolta VII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 18.6.2018

- za 9xŽK:
U295 Viliam Rigó FO Zemné VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/b) od 18.6.2018
U296 Peter Vida FO Lipová VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/b) od 18.6.2018

Tresty:
U297 Na návrh ŠTK DK trestá FO Jatov VIII. liga dosp. RP 10 € + pokarhanie za porušenie RS čať P2.3 písm.a.

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia úradnej správy. 

Miroslav JUHÁSZ
Predseda DK ObFZ

Prečítané: 352x