Úradná správa DK ObFZ NZ č. 32

08.06.2018, Viliam Riška
ÚS DK ObFZ NZ č. 32 zo dňa 7.6.2018

Úradná správa č. 32 zo dňa 7.6.2018

Tresty:

Začatie disciplinárneho konania (čl. 71/1,2,3 a)

Pozastavenie výkonu športu :

- za ČK:
U264 Andrés Mánya FO Štúrovo VI. liga U19 dorast 1 s.s.N (čl. 37/3) od 4.6.2018
U265 Adrián Šiška FO Palárikovo VI. liga U19 dorast 3 týždne N (čl. 49/1/b, 49/2/b) od 4.6.2018
U266 Marcos Radič FO Bíňa IV. liga U15 žiaci 2 s.s.N (čl. 48/1/b, 48/2/a) od 4.6.2018
U267 Andrej Hajnala FO Hul VI. liga dosp. 3 týždne N (48/1c 48/2c) od 4.6.2018


- za 5xŽK:
U268 Klaudio Stojka FO Palárikovo VI. liga U19 dorast 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 4.6.2018
U269 Timotej Matis FO Maňa VI. liga U19 dorast 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 4.6.2018
U270 Michal Kuzma FO Rastislavice VII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 4.6.2018
U271 Adrián Molnár Kamenín VIII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 4.6.2018
 

- za 9xŽK:
U272 Csaba Szabó FO Zemné VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/b) od 4.6.2018

Tresty:
U273 Na návrh ŠTK DK trestá FO Hul VI. liga dosp. RP 10 € + pokuta 100 € za porušenie RS časť P2.3 písm. a.

U274 Na návrh ŠTK DK trestá FO Bruty VII. liga dosp. RP 10 € + pokarhanie za porušenie RS časť P2.3 písm. a.

U275 Na návrh ŠTK DK trestá FO Semerovo IV. liga U12 žiaci RP 5 € + pokarhanie za porušenie RS časť P2.3 písm. a.

U276 Na návrh ŠTK DK trestá FO Šurany VII. liga dosp. RP 10 € + pokuta 150 € za porušenie RS časť P2.3 písm. f, VM Juraj Vašek zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac N (53/2/b, 53/b) po uplynutí prvého trestu z ÚS DK č. 30 (U235) od 7.6.2018, hráč Patrik Vašek zastavenie činnosti na 1 mesiac N (53/2/b, 53/b) od 7.6.2018, KM Matej Zeleňák zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac N (53/2/b, 53/b) po uplynutí prvého trestu z ÚS DK č. 30 (U235) od 7.6.2018 zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac N (53/2/b, 53/b) od 7.6.2018.

U277 DK trestá FO Palárikovo VI. liga dorast RP 5 € + pokuta 100 € za porušenie RS časť P2.3, písm. c, hráč Matej Markusek zastavenie činnosti na 4 mesiac N (čl. 49/1/f, 49/2/f) od 4.6.2018 s prerušením od konca súťažného ročníka 2017/2018 do začiatku súťažného ročníka 2018/2019. DK odstupuje stretnutie Štúrovo – Palárikovo, 25. kolo VI. ligy U19 dorastu na ŠTK. DK zastavuje činnosť FO Palárikovo, VI. liga U19 dorast, na 1 s.s.N (čl. 49/5) od 4.6.2018.

Oznamy:

DK odstupuje podanie FO Jasová, VII. liga dosp. a podanie FO Kolta, VII. liga dosp. na ŠTK.

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia úradnej správy. 

Miroslav JUHÁSZ
Predseda DK ObFZ

image
Prečítané: 266x