Úradná správa DK ObFZ NZ č. 31
01.06.2018, Lubos Agg

Úradná správa DK ObFZ NZ č. 31

ÚS DK ObFZ NZ č. 31 zo dňa 31.5.2018

Úradná správa č. 31 zo dňa 31.5.2018

Tresty:

Začatie disciplinárneho konania (čl. 71/1,2,3 a)

Pozastavenie výkonu športu :

- za ČK:
U238 Tomáš Stojka FO Palárikovo VI. liga U19 dorast 1 s.s.N (čl. 37/3) od 28.5.2018
U239 Marián Mažár FO Palárikovo VI. liga U19 dorast 1 s.s.N (čl. 37/3) od 28.5.2018
U240 Marián Stojka FO Palárikovo VI. liga U19 dorast 3 týždne N (čl. 49/1/b, 49/2/b) od 28.5.2018
U241 Emil Banda FO Bíňa IV. liga U15 žiaci 1 s.s.N (čl. 37/3) od 28.5.2018
U242 Zsolt Mátyás FO Bruty IV. liga U15 žiaci 3 týždne N (čl. 49/1/b, 49/2/b) od 28.5.2018
U243 Adrian Hatala FO Kolta VI. liga U19 dorast 1 s.s.N (čl. 37/3) od 28.5.2018
U244 Tomáš Zvonek FO Lipová VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 46/1/a, 46/2/a) od 28.5.2018
U245 Ladislav Lang FO Maňa VII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 45/1, 45/2/a) od 28.5.2018
U246 Erik Kuczman FO Jasová VII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/3) od 28.5.2018
U247 Alex Nothart FO Bruty VII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/3) od 28.5.2018
U248 Patrik Tantoš FO Palárikovo VIII. liga dosp. 3 tyýždne N (čl. 48/1/c, 48/2/b) od 28.5.2018

- za 5xŽK:
U249 Juraj Poláček FO Bánov VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 28.5.2018
U250 Peter Garay FO Komjatice VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 28.5.2018
U251 Peter Kačerjak FO Tvrdošovce VII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 28.5.2018
U252 Bálint Szabo FO Strekov VII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 28.5.2018
U253 Adam David FO Nána VII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 28.5.2018
U254 Boris Juhás FO Bardoňovo VIII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 28.5.2018
U255 Roman Paksi FO Podhájska VI. liga U19 dorast 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 28.5.2018

Tresty:
U256 DK trestá FO Kamenica nad Hronom RP 10 € + pokuta 100 € za porušenie RS časť P2.3 písm. c. a DP čl. 50/1/b, zvýšenie usporiadateľskej služby na 15 členov do 30.6.2018, HÚ Daniel Dóbiás zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac N od 31.5.2018.

U257 Na návrh ŠTK DK trestá FO Rastislavice IV. liga U15 žiaci RP 5 € + pokuta 100 € za porušenie RS časť P2.3 písm. a.

U258 Na návrh ŠTK DK trestá FO Rastislavice VI. liga U19 dorast RP 5 € + pokuta 50 € za porušenie RS časť P2.3 písm. a.

U259 Na návrh ŠTK DK trestá FO Jasová VII. liga dosp. RP 10 € + pokuta 30 € za porušenie RS časť P2.3 písm. a.

U260 Na návrh KR DK trestá R Budinský zastavením činnosti na 1 s.s.N (čl. 63/1/a, 63/2/a) od 31.5.2018

U261 Na návrh KR DK trestá R Nagy zastavením činnosti na 2 s.s.N (čl. 63/1/a, 63/2/a) od 31.5.2018

U262 Na návrh KR DK trestá R Pécsi zastavením činnosti na 1 s.s.N (čl. 63/1/a, 63/2/a) od 31.5.2018

U263 Na návrh KR DK trestá DS Kasáš zastavením činnosti na 1 s.s.N (čl. 63/1/a, 63/2/a) od 24.5.2018

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia úradnej správy. 

Miroslav JUHÁSZ
Predseda DK ObFZ

Prečítané: 362x