Úradná správa DK ObFZ NZ č. 28
12.05.2018, Lubos Agg

Úradná správa DK ObFZ NZ č. 28

ÚS DK ObFZ NZ č. 28 zo dňa 10.5.2018

Úradná správa č. 28 zo dňa 10.5.2018

Tresty:

Začatie disciplinárneho konania (čl. 71/1,2,3 a)

Pozastavenie výkonu športu :

- za ČK:
U196 Michal Hačko FO Rastislavice IV. liga U15 žiaci 1 s.s.N (čl. 37/3) a 2 s.s.N (čl. 48/1/a, 48/2/a) od 7.5.2018
U197 Andrej Sovič FO Lipová VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/3) od 7.5.2018
U198 Dušan Krištok FO Nána IV. liga U15 žiaci 2 s.s.N (č. 48/1/b, 48/2/a) od 7.5.2018
U199 Vladimír Ďuriš FO Nána IV. liga U15 žiaci 2 s.s.N (č. 48/1/b, 48/2/a) od 7.5.2018

- za 5xŽK:
U200 Andrej Kuča FO Michal nad Žitavou VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 7.5.2018
U201 Roman Sendrei FO Veľký Kýr VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 7.5.2018
U202 Gábor Vlacsuha FO Nána VII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 7.5.2018
U203 Danislav Ivan FO Belá VIII. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 7.5.2018
U204 Mihály Pásztor FO Podhájska VI. liga U19 dorast 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 7.5.2018
U205 Adrian Hatala FO Kolta VI. liga U19 dorast 1 s.s.N (čl. 37/5/a) od 7.5.2018

- zmena trestu na P:
U206 Stanislav Kocsis FO Bruty VII. liga dosp. 1 s.s.P od 10.5.2018 do 30.6.2018
U207 Anton Balog FO Veľký Kýr VI. liga dosp. 1 s.s.P od 10.5.2018 do 30.6.2018

Tresty:
U208 Na návrh DK trestá R Csepregi a R Vajda 1 s.s.N (čl. 63/1/a, 63/2/a) od 10.5.2018

U209 Na návth ŠTK DK trestá FO Nová Vieska VIII. liga dosp. RP 10 € + pokuta 150 € za porušenie RS časť P2.3, písm. f, VM Arnold Marcibál a VM Szabolcs Búcsi zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac N (čl. 53/2/b, 53/3/b) od 10.5.2018

U210 DK trestá FO Veľký Kýr VI. liga dosp. RP 10 € + pokuta 30 € za porušenie RS časť P2.3, písm. e., zvýšenie usporiadateľskej služby na 15 členov do 30.6.2018

Oznamy:
DK predbežne zastavuje činnosť hráčovi FO Šurany VI. liga U19 dorast Jergušovi Grosmanovi, hráčovi FO Kolta VI. liga U19 dorast Ladislavovi Ambrušovi, VM FO Kolta Richardovi Martišekovi až do vyriešenia prípadu.

DK dôrazne žiada podrobné písomné stanovisko od FO Nová Vieska a FO Andovce k hrubému nešportovému správaniu domácich počas a po stretnutí Nová Vieska – Andovce, VIII. liga, 19. kolo, hrané 29.4.2018 pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení. Stanovisko zaslať na DK do 16.5.2018.

DK pozýva na svoje zasadnutie R Budinský na 17.5.2018 o 17:00

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia úradnej správy. 

Miroslav JUHÁSZ
Predseda DK ObFZ

Prečítané: 302x