Úradná správa DK ObFZ NZ č. 18
06.12.2018, Lubos Agg

Úradná správa DK ObFZ NZ č. 18

ÚS DK ObFZ NZ č. 18 zo dňa 6.12.2018

Úradná správa č. 18 zo dňa 6.12.2018


Oznamy:


DK berie na vedomie podanie (odvolanie) FO Bánov, VI. liga. Dosp. voči U71 z ÚS č. 16, v zmysle čl. 87, 86/2 Súťažného poriadku žiada o doplnenie príslušných náležitostí v lehote do 10.12.2018.

 

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia úradnej správy.

Prečítané: 120x