Úradná správa DK ObFZ NZ č. 17
30.11.2018, Lubos Agg

Úradná správa DK ObFZ NZ č. 17

ÚS DK ObFZ NZ č. 17 zo dňa 29.11.2018

Úradná správa č. 17 zo dňa 29.11.2018


Začatie disciplinárneho konania (čl. 71/1,2,3 a)


Pozastavenie výkonu športu :


- Za ČK:


U72 – oprava U66 z ÚS č.15 – František Smiešny FO Maňa VI. liga dosp. 2 s.s.N (čl. 48/1/b, 48/2/a) od 12.11.2018


Tresty:

U73 DK trestá FO Semerovo VI. liga dosp. RP 10 € + pokuta 100 € podľa RS čast A, bod 4, písm. g.


Oznamy:


DK berie na vedomie podanie a odvolanie FO Maňa k trestu hráča Františka Smiešneho zo stretnutia Semerov – Maňa, VI. liga dosp., DK mení svoje pôvodné rozhodnutie U66 z ÚS č. 15 na U72 v ÚS č. 17.

 

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia úradnej správy.

Prečítané: 79x