Úradná správa DK ObFZ NZ č. 1
08.08.2018, Lubos Agg

Úradná správa DK ObFZ NZ č. 1

ÚS DK ObFZ NZ č. 1 zo dňa 7.8.2018

Úradná správa č. 1 zo dňa 7.8.2018

Začatie disciplinárneho konania (čl. 71/1,2,3 a)

- uvoľnenie činnosti na základe určenia pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti:
U1 DK uvoľňuje činnosť Petrovi Vidovi FO Lipová VI. liga dosp.

Oznamy:

Žiadosť FO Šurany VI. liga dosp. – hráčom Lukášovi Juríkovi a Patrikovi Vašekovi už trest uplynul.

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote prostredníctvom ISSF. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 30 €, Dorast: 10 €, Žiaci: 5 €.

DK žiada FO o dôraznú kontrolu trestov hráčov a tiež preukazov pred začiatkom súťažného ročníka.

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia úradnej správy. 

Miroslav JUHÁSZ
Predseda DK ObFZ

Prečítané: 172x