Komisia rozhodcov
Členovia
Matej Zemko
Dávid Polena
Ladislav Kasáš
Ladislav Ďurčovič
Daniel Kukan
Tajomníci
Rozhodnutia
NZ-KR-2018/2019-0019Pochvala na výkon R
NZ-KR-2018/2019-0018Pochvala na výkon R
NZ-KR-2018/2019-0017Pochvala na výkon R
NZ-KR-2018/2019-0016Sťažnosť na R
NZ-KR-2018/2019-0015Pochvala na výkon R
NZ-KR-2018/2019-0014Pochvala na výkon R
NZ-KR-2018/2019-0013Pochvala na výkon R
NZ-KR-2018/2019-0012Pochvala na výkon R
NZ-KR-2018/2019-0011Sťažnosť na R
NZ-KR-2018/2019-0010Pochvala na výkon R
NZ-KR-2018/2019-0005Žiadosť na zmenu R