Športovo-technická komisia
NZ-STK-2018/2019-0273
Zmena UHČ.
ŠTK ObFZ mení UHČ a nariaďuje odohrať súťažné stretnutia 14. a 15. kola VI.ligy MEVA, 13. kola VII.ligy MEVA a 13. a 14. kola VI.ligy D U19 o 13.30 hod. okrem schválených výnimiek. Zároveň žiada FK a DO aby si hracie časy skontrolovali na Futbalnete.
Rozhodnutie: NZ-STK-2018/2019-0273
Dátum zaevidovania: 05.11.2018 10:44
Stav: Nové