Športovo-technická komisia
NZ-STK-2017/2018-0370
Kontumácia.
FK Sokol Pozba-ŠK Andovce – ŠTK ObFZ kontumuje súťažné stretnutie 12.kola VIII.ligy MEVA podľa SP čl.82/1/g (pokles počtu hráčov družstva pod sedem) a podľa SP čl.11/2,3 priznáva 3 body a ponecháva v platnosti skóre dosiahnuté v stretnutí v prospech FK Sokol Pozba. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje ŠK Andovce na doriešenie DK ObFZ s návrhom na udelenie pokarhania podľa RS 2017/2018 P2.3/a. RP 5 €.
Rozhodnutie: NZ-STK-2017/2018-0370
Klub: FK Sokol Pozba
Dátum zaevidovania: 07.11.2017 22:16
Dátum vyriešenia: 07.11.2017 22:20
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 07.11.2017 22:19