Športovo-technická komisia
Členovia
Peter Slovák
Ján Rečka
Tajomníci
Rozhodnutia
NZ-STK-2018/2019-0250Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0249Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0245Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0244Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0243Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0238Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0237Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0236Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0235Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0234Zmena termínu a HP..
NZ-STK-2018/2019-0232Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0231Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0230Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0229Zmena termínu a HP.
NZ-STK-2018/2019-0228Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0227Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0226Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0225Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0224Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0223Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0222Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0221Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0220Zmena termínu a HP.
NZ-STK-2018/2019-0219Zmena termínu a HP.
NZ-STK-2018/2019-0218Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0217Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0216Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0215Zmena termínu dohrávky.
NZ-STK-2018/2019-0211Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0210Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0209Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0208Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0207Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0205Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0204Zmena termínu a HP.
NZ-STK-2018/2019-0201Zmena termínu.