Úradná správa DK ObFZ NZ č.2

12.08.2017, Erika Barus
ÚS DK ObFZ NZ č.2 zo dňa 10.8.2017

Úradná správa č. 2 zo dňa 10.8.2017

 

Začatie disciplinárneho konania (čl. 71/1,2,3 a)

 

- zmeny trestov na základe žiadostí o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti:

 

U1 Erik Balogh FO Lipová VI. liga dosp. uvoľnenie činnosti od 10.8.2017

U2 Tomáš Lábsky FO Rastislavice VI. liga dosp. uvoľnenie činnosti od 10.8.2017

U3 Erik Némeš FO Trávnica VI. liga dosp. uvoľnenie činnosti od 10.8.2017

U4 Radoslav Varga FO Jatov VIII. liga dosp. uvoľnenie činnosti od 10.8.2017

 

Uvedeným hráčom bola na základe žiadostí doručených na DK ObFZ uvoľnená činnosť. Poplatok za príslušnú kategóriu, uvedený v oznamoch, bude FO vygenerovaný cez ISSF.

 

Oznamy:

 

Žiadosť FO Bánov VI. liga dosp. k hráčovi Patrikovi Solárovi – uvedený hráč nemá trest z ročníka 2016/2017 – bez prijatých opatrení.

 

Žiadosť FO Jatov VIII. liga dosp. – DK zamieta uvoľnenie činnosti funkcionárov, ktorým bol pozastavený výkon funkcie podľa U269 z ÚS č. 32 DK ObFZ z dňa 15.6.2017.

 

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote prostredníctvom ISSF. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 30 €, Dorast: 10 €, Žiaci: 5 €.

 

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2016/2017, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2017/2018 (17/13,34/7).

 

 

image
Prečítané: 225x