Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 6

09.08.2017, Viliam Riška
ÚS ŠTK č. 6 zo dňa 10.8.2017

Úradná správa ŠTK č. 6 zo dňa 10.8.2017

Oznamy

 • ŠTK ObFZ oznamuje FO, že od nového súťažného ročníku bude možné do zápisu o stretnutí doplniť do realizačných tímov a osôb zabezpečujúcich stretnutie len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. ŠTK ObFZ bude požadovať aby na každom stretnutí boli povinne uvedené registrované funkcie:

- hlavný usporiadateľ

- videotechnik (iba v VI.lige MEVA)

- vedúci mužstva

- tréner s minimálne UEFA Grassroots C licenciou v VI.lige a VII.lige MEVA (bez uvedenia trénera s licenciou nebude možné uzavrieť nomináciu družstva na stretnutie).

V ostatných súťažiach (VIII.liga MEVA a mládežníckych), ak má družstvo trénera s licenciou uvedie ho do zápisu, ak nemá trénera s licenciou vedúci mužstva nahlási rozhodcovi stretnutia meno trénera a ten mu umožní byť na lavičke.

V prípade, že klub má k dispozícii lekára, resp. maséra s licenciou uvedie do zápisu aj túto funkciu. V prípade, že ho na stretnutí nemá k dispozícii, políčka nevyplní, ale je povinný v zmysle SP čl. 56/d, zabezpečiť zdravotnú službu s potrebným vybavením pre prvú pomoc (napr. zdravotník s lekárničkou).

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že v regionálnej súťaži a v oblastnej súťaži môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiaceho orgánu súťaže o jej schválení.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2017/18 časť A, čl. 2/p je potrebné všetky požiadavky na zmeny termínu, miesta stretnutia, UHČ podať na ŠTK (zmena termínu viac ako 21 dní pred stretnutím a zmena UHČ, HP viac ako 10 dní pred stretnutím- nevyžaduje sa súhlas súpera, zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím, zmena UHČ a HP menej ako 10 dní pred stretnutím a odohratie stretnutia cez pracovný deň) podať prostredníctvom žiadosti z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

VII. liga MEVA ObFZ NZ    

 1. ŠK Tvrdošovce – ŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí VII.ligy MEVA vždy v sobotu v UHČ. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0090)

VIII. liga MEVA ObFZ NZ    

 1. ŠK Termál Podhájska – ŠTK ObFZ berie na vedomie vašu žiadosť. Bude vás kontaktovať príslušný správca súťaže. (NZ-STK-2017/2018- 0087)

VI. liga D U19 ObFZ NZ

 1. ŠK Šurany B – ŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí VI.ligy U19  na ihrisku v Nitrianskom Hrádku. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0092)

IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. TJ pri OÚ Nána-TJ AC MužlaŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 4.kola IV.ligy SŽ U15 sk.A sa odohrá v nedeľu 24.9.2017 o 10.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0094)
 2. FC Bíňa-TJ AC MužlaŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 1.kola IV.ligy SŽ U15 sk.A sa odohrá v nedeľu 3.9.2017 o 10.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0095)
 3. TJ AC Mužla-FC BíňaŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 6.kola IV.ligy SŽ U15 sk.A sa odohrá v nedeľu 8.10.2017 o 10.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0096)

Sk. C:

 1. FK ČechyŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí IV.ligy SŽ U15 sk.C na štadióne Sihoť v Nových Zámkoch. (NZ-STK-2016/2017- 0091)

Sk. D:

 1. FC Komjatice-TJ Družstevník Michal nad ŽitavouŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 5.kola IV.ligy SŽ U15 sk.D v sobotu 23.9.2017 o 14.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0089)

IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

Sk. A:

 1. TJ Nová Vieska – ŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí IV. liga MŽ U12 sk.A–Liga prípraviek K. Salátu vždy v nedeľu o 10.00 hod. (NZ-STK-2017/2018- 0088)

Sk. B:

 1. Futbalový klub FC Bardoňovo-TJ Veľké Lovce ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou UHĆ. Súťažné stretnutie 1.kola IV.ligy SŽ U15 sk.B sa odohrá v sobotu 26.8.2017 o 16.00 hod. (NZ-STK-2017/2018- 0097)

Sk. C:

 1. FC Union Nové Zámky-SAVC Nové Zámky ŠTK ObFZ nesúhlasí so zmenou temínu na základe RS 2017/2018 časť A/2/i. (NZ-STK-2017/2018- 0098)

Sk. D:

 1. ŠK KmeťovoŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí IV. ligy MŽ U12 sk.D–Liga prípraviek K. Salátu na ihrisku v Michale n./Ž. (NZ-STK-2017/2018- 0086)
 2. OŠK Mojzesovo-ŠK KmeťovoŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 1.kola IV. ligy MŽ U12 sk.D–Liga prípraviek K. Salátu sa odohrá v stredu 23.10.2017 o 17.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0093)

 

Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 333x
Zväzové novinky