Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 40

07.06.2018, Viliam Riška

Úradná správa ŠTK č. 40 zo dňa 7.6.2018

 

Oznamy

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

 • ŠTK ObFZ oznamuje, že 1.kolo v súťažiach dospelých v súťažnom ročníku 2018/2019 v VI.lige sa odohrá 12.8.2018, v VII.lige sa odohrá 19.8.2018 a v VIII.lige sa termínová listina prispôsobí podľa počtu prihlásených družstiev. Predpokladaný začiatok mládežníckych súťaží je 25.8.2018 skôr alebo neskôr, podľa počtu prihlásených družstiev a následného formátu súťaží.


 • Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Nové Zámky v súťažnom ročníku 2018/2019 :

1. Podmienkou je podanie záväznej prihlášky do súťaží ObFZ Nové Zámky prostredníctvom ISSF v termíne od 1.6.2018 do 25.6.2018 do 23:59 hod. Prihláška sa podáva pre každé družstvo zvlášť (dospelí, D U19, SŽ U15, MŽ U12)!!!

V prihláške uvádzajte požadované výnimky z UHČ, žrebovacie číslo, resp. v poznámke dátum kedy požadujete odohrať domáci zápas (hody, slávnosti, atď...).

2. Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry. Výška štartovného vkladu je:

VI.liga dospelí            -           150 €

VII.liga dospelí          -           120 €

VIII.liga dospelí         -           90 €

mládežnícke mužstvá (D U19, SŽ U15, MŽ U12) štartovný vklad neplatia!

3. Do súťaží ObFZ Nové Zámky nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané všetky finančné podlžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK za súťažný ročník 2017/2018.

4. Kluby zaradené v VI.lige a v VII.lige dospelých musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Za mládežnícke družstvo v súťažnom ročníku 2018/2019 sa uznáva družstvo D U19, SŽ U15 a MŽ U12. V VIII.lige dospelých mládežnícke družstvo nie je podmienkou.


VI. liga MEVA ObFZ NZ

 1. OŠK Lipová-1. FC Černík – ŠTK ObFZ berie na vedomie podanie R súťažného stretnutia 28.kola VI.ligy MEVA. (NZ-STK-2017/2018- 0601)
 2. ŠK Svodín-OFK Hul – ŠTK ObFZ kontumuje súťažné stretnutie 28.kola VI.ligy MEVA podľa SP čl.82/1/g (pokles počtu hráčov družstva pod sedem) a podľa SP čl.11/2,3 priznáva 3 body a ponecháva v platnosti skóre dosiahnuté v stretnutí v prospech ŠK Svodín. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje OFK Hul na doriešenie DK ObFZ s návrhom na udelenie pokuty 100 € podľa RS 2017/2018 P2.3/a. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0604)
 3. ŠK Svodín-OŠK Lipová – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 30.kola VI.ligy MEVA sa odohrá v sobotu 16.6.2018 o 17.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0607)

VII. liga MEVA ObFZ NZ

 1. MŠO Štúrovo B-TJ Družstevník Bruty – ŠTK ObFZ kontumuje súťažné stretnutie 24.kola VII.ligy MEVA podľa SP čl.82/1/g (pokles počtu hráčov družstva pod sedem) a podľa SP čl.11/2,3 priznáva 3 body a ponecháva v platnosti skóre dosiahnuté v stretnutí v prospech MŠO Štúrovo B. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje TJ Družstevník Bruty na doriešenie DK ObFZ s návrhom na udelenie pokarhania podľa RS 2017/2018 P2.3/a. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0603)
 2. TJ pri OÚ Nána-ŠK Šurany B – ŠTK ObFZ kontumuje súťažné stretnutie 14.kola VII.ligy MEVA podľa SP čl.82/1/f (neoprávnený štart hráča-SP čl.52/h) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ pri OÚ Nána. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje ŠK Šurany B na doriešenie DK ObFZ s návrhom na udelenie pokuty 150 € podľa RS 2017/2018 P2.3/f, takisto odstupuje na doriešenie DK ObFZ H Patrika Vašeka (1239053) a zodpovedné osoby. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0606)
 3. TJ pri OÚ Nána-TJ Družstevník Komoča – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou UHČ. Súťažné stretnutie 25.kola VII.ligy MEVA sa odohrá v sobotu 9.6.2018 o 18.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0609)

VIII. liga MEVA ObFZ NZ

 1. ŠK Termál Podhájska-ŠK Andovce – ŠTK ObFZ kontumuje súťažné stretnutie 24.kola VIII.ligy MEVA podľa SP čl.82/1/g (pokles počtu hráčov družstva pod sedem) a podľa SP čl.11/2,3 priznáva 3 body a ponecháva v platnosti skóre dosiahnuté v stretnutí v prospech ŠK Termál Podhájska. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje ŠK Andovce na doriešenie DK ObFZ s návrhom na udelenie pokuty 100 € podľa RS 2017/2018 P2.3/a. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0602)
 2. ŠK Termál Podhájska-OFK Jatov – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 26.kola VIII.ligy MEVA sa odohrá v sobotu 16.6.2018 o 17.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0605)

VI. liga D U19

 1. Obecný futbalový klub OFK Maňa-MŠO Štúrovo B – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 26.kola VI.ligy D U19 sa odohrá v nedeľu 10.6.2018 o 10.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0608)
 2. OTJ Palárikovo-OFK Kolta – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 26.kola VI.ligy D U19 sa odohrá vo štvrtok 14.6.2018 o 18.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0610)

IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ

ŠTK ObFZ oznamuje, že Finálový turnaj o Víťaza IV. ligy SŽ U15 ObFZ Nové Zámky sa uskutoční v nedeľu 10.6.2018 od 10.00 hod. na štadióne TJ Družstevník v Dvoroch nad Žitavou.

PROGRAM TURNAJA (podľa RS 2017/2018 časť B/12/d,e,f)

 • do 9:15 hod. – príchod družstiev
 • 9:30 hod. – porada organizátorov a vedúcich mužstiev
 • 10:00 hod. – SDM DOMINIK N.ZÁMKY – TJ DRUŽSTEVNÍK DVORY N./Ž.
 • 11:15 hod. – TJ DRUŽSTEVNÍK MICHAL N./Ž. – TJ SOKOL GBELCE
 • 12:45 hod. – STRETNUTIE O 3. MIESTO
 • 14:00 hod. – FINÁLE
 • 15:15 hod. – odovzdanie cien a ukončenie turnaja

IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

ŠTK ObFZ oznamuje, že Finálový turnaj Ligy prípraviek K. Salátu o Víťaza IV. ligy MŽ U12 ObFZ Nové Zámky sa uskutoční v sobotu 16.6.2018 od 10.00 hod. na ihrisku OŠK Mojzesovo.

PROGRAM TURNAJA (podľa RS 2017/2018 časť B/12/e,f,g)

 • do 9:15 hod. – príchod družstiev
 • 9:30 hod. – porada organizátorov a vedúcich mužstiev
 • 10:00 hod. – OŠK MOJZESOVO – TJ DRUŽSTEVNÍK DVORY N./Ž.
 • 11:00 hod. – MŠO ŠTÚROVO – SAVC NOVÉ ZÁMKY
 • 12:30 hod. – STRETNUTIE O 3. MIESTO
 • 13:30 hod. – FINÁLE
 • 14:30 hod. – odovzdanie cien a ukončenie turnaja

Ďalšie ustanovenia podľa RS 2017/2018 časť B/13/h,i.

Sk. A:

 1. TJ Salka-FC Semerovo – ŠTK ObFZ kontumuje súťažné stretnutie 20.kola IV.ligy MŽ U12-sk.A podľa SP čl.82/1/g (pokles počtu hráčov družstva pod sedem) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Salka. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje FC Semerovo U12 na doriešenie DK ObFZ s návrhom na udelenie pokarhania podľa RS 2017/2018 P2.3/a. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0600)

 

Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 375x