Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 39

ÚS ŠTK č. 39 zo dňa 15.6.2017

Úradná správa ŠTK č. 39 zo dňa 15.6.2017

Oznamy

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
 • ŠTK ObFZ oznamuje, že 1.kolo sa v súťažnom ročníku 2017/2018 v súťažiach dospelých so 16 družstvami odohrá 13.8.2017, so 14 družstvami odohrá 20.8.2017 a s 12 družstvami odohrá 27.8.2017. Predpokladaný začiatok mládežníckych súťaží je 26.8.2017 alebo neskôr, podľa počtu prihlásených družstiev a následného formátu súťaží.
 • ŠTK ObFZ oznamuje, že od 1.6.2017 je možné podávať elektronické prihlášky cez podateľňu v ISSF do všetkých súťaží riadených ObFZ Nové Zámky pre súťažný ročník 2017/2018. Termín podávania prihlášok je pre všetky súťaže do  25.6.2017 24:00 hod. Prihláška sa podáva pre každé družstvo zvlášť (dospelí, D U19, SŽ U15, MŽ U12)!!! V prihláške uvádzajte požadované žrebovacie číslo, resp. v poznámke dátum kedy požadujete odohrať domáci zápas (hody, slávnosti, atď...).

          Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Nové Zámky v súťažnom ročníku 2017/2018 :

 1. Podmienkou je podanie záväznej prihlášky do súťaží ObFZ Nové Zámky prostredníctvom ISSF v termíne od 1.6.2017 do             25.6.2017 do 24:00 hod. Prihláška sa podáva pre každé družstvo zvlášť (dospelí, D U19, SŽ U15, MŽ U12)!!!
 2. Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry. Výška štartovného               vkladu je:

          - VI.liga dospelí     -           150 €

          - VII.liga dospelí    -           120 €

          - VIII.liga dospelí    -           90 €

          - mládežnícke mužstvá (D U19, SŽ U15, MŽ U12) štartovný vklad neplatia!

 1. Do súťaží ObFZ Nové Zámky nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané všetky finančné podlžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK za súťažný ročník 2016/2017.
 2. Kluby zaradené v VI.lige dospelých a v VII.lige dospelých ObFZ Nové Zámky musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Za mládežnícke družstvo v súťažnom ročníku 2017/2018 sa uznáva družstvo D U19, SŽ U15 a MŽ U12. V VIII.lige dospelých mládežnícke družstvo nie je podmienkou.

VI. liga MEVA ObFZ NZ

VII. liga MEVA ObFZ NZ

 1. ŠK Šurany B-OFK Jatov – ŠTK ObFZ kontumuje súťažné stretnutie 25.kola VII.ligy MEVA podľa SP čl.82/1/f (neoprávnený štart hráča-SP čl.52/c) a podľa SP čl.11/3 priznáva 3 body a ponecháva v platnosti skóre dosiahnuté v stretnutí v prospech ŠK Šurany B. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje OFK Jatov na doriešenie DK ObFZ s návrhom na udelenie pokuty 150 € podľa RS 2016/2017 P2.3/f. (NZ-STK-2016/2017- 0509)

VIII. liga MEVA ObFZ NZ

VI. liga D U19 ObFZ NZ

 1. TJ SOKOL Gbelce-TJ Družstevník Bešeňov – ŠTK ObFZ na základe zistení DK ObFZ kontumuje súťažné stretnutie 24.kola VI.ligy D U19 podľa SP čl.82/1/f (neoprávnený štart hráča-SP čl.52/c) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Bešeňov. (NZ-STK-2016/2017- 0507)
 2. OŠK Lipová-OFK Hul – ŠTK ObFZ kontumuje súťažné stretnutie 25.kola VI.ligy D U19 podľa SP čl.82/1/b (nenastúpenie družstva na stretnutie) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech OŠK Lipová. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje OFK Hul na doriešenie DK ObFZ s návrhom na udelenie pokuty 200 € podľa RS 2016/2017 P2.3/a. (NZ-STK-2016/2017- 0508)

IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ

 • ŠTK ObFZ oznamuje, že Finálový turnaj o Víťaza IV. ligy SŽ U15 ObFZ Nové Zámky sa uskutoční v sobotu 17.6.2017 od 10.00 hod. na ihrisku TJ Družstevník v Michale nad Žitavou. 

          PROGRAM TURNAJA (podľa RS 2016/2017 časť B/12/d,e,f)

 • do 9:15 hod. – príchod družstiev
 • 9:30 hod. – porada organizátorov a vedúcich mužstiev
 • 10:00 hod. – TJ DRUŽSTEVNÍK MICHAL N./Ž. – TJ DRUŽSTEVNÍK DVORY N./Ž.
 • 11:15 hod. – SDM DOMINIK N.ZÁMKY – FC VEĽKÝ KÝR
 • 12:45 hod. – STRETNUTIE O 3. MIESTO
 • 14:00 hod. – FINÁLE
 • 15:15 hod. – odovzdanie cien a ukončenie turnaja

IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

 

 

        Viliam Riška

        predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 198x
Zväzové novinky