Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 37

17.05.2018, Viliam Riška

Úradná správa ŠTK č. 37 zo dňa 17.5.2018

 

Oznamy

 • ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že ,,Žiadosti o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia“ podané, resp. odsúhlasené súperom menej ako 72 hodín pred termínom podľa TL alebo pred navrhovaným termínom alebo bez uvedenia navrhovaného miesta (štadióna) stretnutia nebudú prejednané a budú automaticky ZAMIETNUTÉ!!!.

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.


 • ŠTK ObFZ oznamuje, že v zmysle RS 2017/2018 časť B/13/d sa Finálový turnaj Ligy prípraviek K. Salátu o Víťaza IV. ligy MŽ U12 ObFZ Nové Zámky uskutoční v termíne 9.-10.6.2018 alebo 16.-17.6.2018. Z toho dôvodu ŠTK ObFZ vyzýva všetky FK, ktoré majú záujem o organizáciu turnaja, aby jej cestou elektronickej podateľne ISSF predložili svoju ponuku s uvedením termínu na organizáciu turnaja do 25.5.2018.


 • ŠTK ObFZ oznamuje, že v zmysle RS 2017/2018 časť B/12/c sa Finálový turnaj o Víťaza IV. ligy SŽ U15 ObFZ Nové Zámky uskutoční v termíne 9.-10.6.2018 alebo 16.-17.6.2018. Z toho dôvodu ŠTK ObFZ vyzýva všetky FK, ktoré majú záujem o organizáciu turnaja, aby jej cestou elektronickej podateľne ISSF predložili svoju ponuku s uvedením termínu na organizáciu turnaja do 25.5.2018.


 • TJ FO Kamenica nad Hronom – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie. Stanovisko bude FK zaslané emailom cestou manažéra ISSF. (NZ-STK-2017/2018- 0548)


VI. liga MEVA ObFZ NZ

 1. OŠK Lipová-1. FC Černík – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 28.kola VI.ligy MEVA v sobotu 2.6.2018 o 17.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0547)

VIII. liga MEVA ObFZ NZ

 1. TJ Nová Vieska-OFK Jatov – ŠTK ObFZ odstupuje na základe kontroly ZoS zo súťažného stretnutia 21.kola VIII.ligy MEVA FK TJ Nová Vieska, KM Arnolda Marcibála (1291238) a VM Szabolcsa Búcsiho (1069004) na doriešenie DK ObFZ za nerešpektovanie rozhodnutia DK (U 209). RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0561)

VI. liga D U19

 1. ŠK Šurany B-FK Slovan Rastislavice – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 23.kola VI.ligy D U19 sa odohrá v pondelok 21.5.2018 o 17.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0549)
 2. OFK Kolta-ŠK Šurany B– ŠTK ObFZ nariaďuje v zmysle SP 71/7 dohrať neodohratú časť súťažného stretnutia 21.kola VI.ligy D U19 v piatok 25.5.2018 o 18.00 hod. na ihrisku v Kolte. ŠTK ObFZ odstupuje na doriešenie KR R Sebastiána Nagya (1295192). ŠTK ObFZ odstupuje OFK Kolta na doriešenie DK za porušenie SP 56/a,p; 57/2; 58/1; 58/2/a,b; 60/a,c; RS 2017/2018 B/1/e s návrhom na udelenie pokuty 250 € v zmysle RS 2017/2018 P2.3.a. (NZ-STK-2017/2018- 0560)
 3. MŠO Štúrovo B-ŠK Termál Podhájska – ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním súťažného stretnutia 23.kola VI.ligy D U19 v nedeľu 20.5.2018 o 10.30 hod. na náhradnej HP v Štúrove. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0563)

IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. TJ SOKOL Gbelce-TJ AC Mužla – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 18.kola IV.ligy SŽ U15-sk.A sa odohrá v utorok 29.5.2018 o 17.00 hod. vo Svodíne. RP 20 €. (NZ-STK-2017/2018- 0551)
 2. TJ pri OÚ Nána-FC Bíňa – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou UHČ. Súťažné stretnutie 18.kola IV.ligy SŽ U15-sk.A sa odohrá v sobotu 19.5.2018 o 12.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0555)
 3. FC Strekov-TJ Družstevník Bruty – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou UHČ. Súťažné stretnutie 18.kola IV.ligy SŽ U15-sk.A sa odohrá v sobotu 19.5.2018 o 10.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0564)

Sk. B:

 1. ŠK-Sokol Jasová-TJ Družstevník Dvory nad Žitavou – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 18.kola IV.ligy SŽ U15-sk.B sa odohrá v stredu 23.5.2018 o 17.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0550)

Sk. C:

 1. FK Čechy-SDM Dominik N. Zámky – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 19.kola IV.ligy SŽ U15-sk.C sa odohrá v nedeľu 20.5.2018 o 14.00 hod. na štadióne na Sihoti Nové Zámky. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0554)

IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

Sk. A:

 1. TJ Salka-TJ Nová Vieska - ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 18.kola IV.ligy MŽ U12-sk.A sa odohrá v stredu 30.5.2018 o 17.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0557)

Sk. B:

 1. TJ Veľké Lovce-TJ Družstevník Dvory nad Žitavou - ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 19.kola IV.ligy MŽ U12-sk.B sa odohrá v stredu 30.5.2018 o 17.00 hod. RP 20 €. (NZ-STK-2017/2018- 0553)

Sk. C:

 1. ŠK Tvrdošovce-TJ Družstevník Komoča - ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 21.kola IV.ligy MŽ U12-sk.C sa odohrá v nedeľu 3.6.2018 o 10.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0546)
 2. FKM Nové Zámky-TJ Družstevník Komoča - ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 19.kola IV.ligy MŽ U12-sk.C sa odohrá v nedeľu 20.5.2018 o 10.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0552)
 3. FC Union Nové Zámky-TJ Lokomotíva Bánov - ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou UHČ. Súťažné stretnutie 19.kola IV.ligy MŽ U12-sk.C sa odohrá v sobotu 19.5.2018 o 14.00 hod. na štadióne na Sihoti NZ. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0562)

Sk. D:

 1. OŠK Mojzesovo – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie, ktoré bude prerokované. (NZ-STK-2017/2018- 0556)
 2. ŠK Kmeťovo-OFK Hul – ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 19.kola IV.ligy MŽ U12-sk.D sa odohrá vo štvrtok 24.5.2018 o 17.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0558)
 3. FC Komjatice-OFK Hul – ŠTK ObFZ berie na vedomie podanie R súťažného stretnutia. ŠTK ObFZ súhlasí na základe dohody s termínom dohrávky. Súťažné stretnutie 17.kola IV.ligy MŽ U12-sk.D sa odohrá v pondelok 21.5.2018 o 17.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0559)

 

Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 277x