Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 35

ÚS ŠTK č. 35 zo dňa 18.5.2017

Úradná správa ŠTK č. 35 zo dňa 18.5.2017

Oznamy

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2016/17 časť A, čl. 2/q je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, miesta stretnutia, UHČ podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia (zmena termínu viac ako 21 dní pred stretnutím a zmena UHČ viac ako 10 dní pred stretnutím- nevyžaduje sa súhlas súpera- cez Podania na komisie). V prípade nevyhnutej dohody oboch družstiev (zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím, zmena UHČ menej ako 10 dní pred stretnutím a odohratie stretnutia cez pracovný deň) je potrebné podať žiadosť z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.
 • ŠTK ObFZ oznamuje, že v zmysle RS 2016/2017 čl. B, čl.12, ods.c) sa Finálový turnaj o Víťaza IV. ligy SŽ U15 ObFZ Nové Zámky uskutoční v sobotu 17.6.2017. Z toho dôvodu ŠTK ObFZ vyzýva všetky FK, ktoré majú záujem o organizáciu turnaja, aby jej cestou elektronickej podateľne ISSF predložili svoju ponuku na organizáciu turnaja do 28.5.2017.
 • ŠK Tvrdošovce - ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše oznámenie. (NZ-STK-2016/2017- 0442)
 • ŠTK ObFZ oznamuje, že Finálový turnaj Ligy prípraviek K. Salátu o Víťaza IV. ligy MŽ U12 ObFZ Nové Zámky sa uskutoční v sobotu 10.6.2017 od 10.00 hod. na štadióne ŠK Tvrdošovce.

VI. liga MEVA ObFZ NZ

 1. TJ Družstevník Trávnica-1. FC Černík - ŠTK ObFZ berie na vedomie podanie R súťažného stretnutia 25.kola VI.ligy MEVA. (NZ-STK-2016/2017- 0450)

VII. liga MEVA ObFZ NZ

 1. FC Strekov-ŠK-Sokol JasováŠTK ObFZ berie na vedomie podanie R súťažného stretnutia 21.kola VII.ligy MEVA. (NZ-STK-2016/2017- 0448)
 2. Obecný futbalový klub OFK Maňa ŠTK ObFZ berie na vedomie vašu námietku (súťažné stretnutie 21.kola VII.ligy MEVA Obecný futbalový klub OFK Maňa-MŠO Štúrovo B) (NZ-STK-2016/2017- 0454)
 3. Obecný futbalový klub OFK Maňa-MŠO Štúrovo B - ŠTK ObFZ na základe námietky predvoláva na svoje zasadnutie v stredu 24.5.2017 o 16.15 hod. za MŠO Štúrovo VM Igora Zelníka, KM  Františka Detvena (1052494) a hráča  Tomáša Kollára (1124490), ktorý predloží RP a OP a za Obecný futbalový klub OFK Maňa KM  Pavla Gubrica (1147658 ) a VM Mateja Poláka (súťažné stretnutie 21.kola VII.ligy MEVA). (NZ-STK-2016/2017- 0458)

VIII. liga MEVA ObFZ NZ

 1. TJ Nová Vieska-TJ Družstevník Kamenný Most FO oddiel ŠTK ObFZ berie na vedomie podanie R súťažného stretnutia 19.kola VIII.ligy MEVA. (NZ-STK-2016/2017- 0449)
 2. FK Slovan Dedinka-TJ Družstevník Belá ŠTK ObFZ berie na vedomie podanie R súťažného stretnutia 19.kola VIII.ligy MEVA. (NZ-STK-2016/2017- 0451)

VI. liga D U19 ObFZ NZ

 1. ŠK-Sokol Jasová-OŠK Lipová ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 22.kola VI.ligy D U19 odohrá v nedeľu 21.5.2017 o 13.30 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0444)
 2. OŠK Lipová-OFK Hul - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 25.kola VI.ligy D U19 v nedeľu 11.6.2017 o 13.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0447)
 3. ŠK Termál Podhájska-OŠK Lipová - ŠTK ObFZ na základe vlastných zistení (SP čl.81/2) kontumuje súťažné stretnutie 18.kola VI.ligy D U19 podľa SP čl.82/1/f a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a ponecháva v platnosti dosiahnuté skóre v stretnutí 0:8 v prospech OŠK Lipová. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje ŠK Termál Podhájska na doriešenie DK ObFZ s návrhom na udelenie pokuty 100 € podľa RS 2016/2017 P2.3/f., takisto odstupuje na doriešenie DK ObFZ za neoprávnený štart hráča Emila Štrba (1385486 ), kapitána Petra Szabóa (1344418) a VM  Borisa Janáka. (NZ-STK-2016/2017- 0456)
 4. Obecný futbalový klub OFK Maňa-ŠK Termál Podhájska - ŠTK ObFZ na základe vlastných zistení (SP čl.81/2) predvoláva na svoje zasadnutie v stredu 24.5.2017 o 16.00 hod. za ŠK Termál Podhájska VM Patrika Vašeka, KM  Petra Szabóa (1344418) a hráča  Andreja Floriána (1333356), ktorý predloží RP a OP a za Obecný futbalový klub OFK Maňa štatutárneho zástupcu (súťažné stretnutie 21.kola VI.ligy D U19). (NZ-STK-2016/2017- 0457)

IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ

 1. FC Veľký Kýr-OŠK MojzesovoŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 22.kola IV.ligy SŽ U15 sk. A odohrá v stredu 31.5.2017 o 17.00 hod.  (NZ-STK-2016/2017- 0446)
 2. TJ Družstevník Bruty-SC Kamenín ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 22.kola IV.ligy SŽ U15 sk. B odohrá v sobotu 20.5.2017 o 10.00 hod. vo Svodíne.  (NZ-STK-2016/2017- 0452)
 3. OŠK Mojzesovo-FC KomjaticeŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 25.kola IV.ligy SŽ U15 sk. A v nedeľu 11.6.2017 o 13.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0455)

IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

 1. ŠK Šurany-OTJ PalárikovoŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 20.kola IV.ligy MŽ U12 sk. A - Liga prípraviek K.Salátu odohrá v nedeľu 21.5.2017 o 10.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0443)
 2. FKM Nové Zámky-SAVC Nové ZámkyŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 17.kola IV.ligy MŽ U12 sk. B - Liga prípraviek K.Salátu odohrá v stredu 17.5.2017 o 17.30 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0445)
 3. SDM Dominik N. Zámky-TJ Salka ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 17.kola IV.ligy MŽ U12 sk. B - Liga prípraviek K.Salátu odohrá v stredu 31.5.2017 o 17.30 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0459)

 

        Viliam Riška

        predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 166x
Zväzové novinky