Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 27

08.03.2018, Viliam Riška

Úradná správa ŠTK č. 27 zo dňa 8.3.2018

 

Oznamy

 • ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2017/18 časť A, čl. 2/p je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, miesta stretnutia, UHČ podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia (zmena termínu viac ako 21 dní pred stretnutím a zmena UHČ, HP viac ako 10 dní pred stretnutím- nevyžaduje sa súhlas súpera, zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím, zmena UHČ a HP menej ako 10 dní pred stretnutím a odohratie stretnutia cez pracovný deň) je potrebné podať žiadosť z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

 • ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8).Dohodu je možné uzavrieť aj pred jarnou časťou súťažného ročníka (SP čl.28/ods.9). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 7 dní pred prvým majstrovským stretnutím.


 • ŠTK ObFZ upozorňuje funkcionárov FK aby si vo vlastnom záujme dôkladne skontrolovali platnosti registračných preukazov. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový RP.


 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.


 • ŠTK ObFZ na základe monitorovania stavu HP, osobných prehliadok aktuálneho stavu HP, komunikácie s FK rozhodla, že 16.kolo VI.ligy MEVA sa odohrá v pôvodnom termíne okrem súťažného stretnutia FC Semerovo-ŠK Svodín, ktoré sa odkladá.

 

VI. liga MEVA ObFZ NZ    

 1. FC Semerovo-ŠK SvodínŠTK ObFZ odkladá súťažné stretnutie 16.kola VI.ligy MEVA a zároveň nariaďuje odohrať súťažné stretnutie v utorok 1.5.2018 o 16.30 hod. (NZ-STK-2017/2018- 0413)

VII. liga MEVA ObFZ NZ

 1. FC Strekov-FK Slovan RastislaviceŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 17.kola VII.ligy MEVA v sobotu 14.4.2018 o 15.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0409)
 2. MŠO Štúrovo B – ŠTK ObFZ potvrdzuje splnenie si povinnosti v zmysle uznesenia NZ-STK-2017/2018-0311. (NZ-STK-2017/2018- 0414)

VIII. liga MEVA ObFZ NZ

 1. FK Sokol Pozba-ŠK Termál Podhájska – ŠTK ObFZ nesúhlasí s navrhovanou zmenou termínu. Súťažné stretnutie 15.kola VIII.ligy MEVA sa odohrá v pôvodnom termíne. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0410)

IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. C:

 1. FK Slovan Rastislavice-SDM Dominik N. Zámky – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 13.kola IV.ligy SŽ U15-sk.C sa odohrá v nedeľu 8.4.2018 o 13.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0411)

IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

Sk. A:

 1. TJ Nová Vieska – ŠTK ObFZ súhlasí s odohraním domácich súťažných stretnutí IV.ligy MŽ U12-sk.A v jarnej časti vždy v nedeľu o 10.00 hod. okrem súťažného stretnutia 11.kola (TJ Nová Vieska-TJ Družstevník Dubník), ktoré sa odohrá v pôvodnom termíne. (NZ-STK-2017/2018- 0408)
 2. FKM Nové Zámky C-TJ Družstevník Dubník – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 12.kola IV.ligy MŽ U12 sk.A v sobotu 7.4.2018 o 16.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0412)

 

Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 343x