Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 23

08.02.2018, Viliam Riška

Úradná správa ŠTK č. 23 zo dňa 8.2.2018

 

Oznamy

  • ŠTK ObFZ žiada FK, aby jej oznámili požiadavky na výnimky z UHČ v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF (Zaevidovanie podania na komisiu ŠTK) do 15.2.2018.

  • ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2017/18 časť A, čl. 2/p je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, miesta stretnutia, UHČ podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia (zmena termínu viac ako 21 dní pred stretnutím a zmena UHČ, HP viac ako 10 dní pred stretnutím- nevyžaduje sa súhlas súpera, zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím, zmena UHČ a HP menej ako 10 dní pred stretnutím a odohratie stretnutia cez pracovný deň) je potrebné podať žiadosť z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

  • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

  • ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8).Dohodu je možné uzavrieť aj pred jarnou časťou súťažného ročníka (SP čl.28/ods.9). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 7 dní pred prvým majstrovským stretnutím.


  • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

 

VI. liga D U19 ObFZ NZ    

  1. Termál Podhájska-ŠK Šurany B – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou      termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 16.kola VI.ligy D U19 ObFZ NZ v nedeľu 1.4.2018 o 12.30 hod. (NZ-STK-2017/2018- 0376)

IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

Sk. D:

  1. FC Komjatice – ŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí IV. liga MŽ U12 sk.D–Liga prípraviek K. Salátu vždy v nedeľu o 10.00 hod. (NZ-STK-2017/2018- 0377)

 

 

Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Autor: obfznz
Zdroj: obfznz
Prečítané: 236x