Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 21

25.01.2018, Viliam Riška

Úradná správa ŠTK č. 21 zo dňa 25.1.2018

 

ŠTK ObFZ ďakuje FK, rozhodcom a funkcionárom ObFZ za spoluprácu v roku 2017 a praje veľa zdravia, športových, pracovných a osobných úspechov v roku 2018.

Oznamy

  • ŠTK ObFZ žiada FK, aby jej oznámili požiadavky na výnimky z UHČ v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF (Zaevidovanie podania na komisiu ŠTK) do 15.2.2018.

  • ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2017/18 časť A, čl. 2/p je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, miesta stretnutia, UHČ podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia (zmena termínu viac ako 21 dní pred stretnutím a zmena UHČ, HP viac ako 10 dní pred stretnutím- nevyžaduje sa súhlas súpera, zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím, zmena UHČ a HP menej ako 10 dní pred stretnutím a odohratie stretnutia cez pracovný deň) je potrebné podať žiadosť z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

  • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

  • ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8).Dohodu je možné uzavrieť aj pred jarnou časťou súťažného ročníka (SP čl.28/ods.9). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 7 dní pred prvým majstrovským stretnutím.


  • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

 

VII. liga MEVA ObFZ NZ    

  1. TJ pri OÚ Nána – ŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí VII.ligy MEVA v jarnej časti vždy v sobotu v UHČ. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018-0374)

 

Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Autor: obfznz
Zdroj: obfznz
Prečítané: 247x