Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 2

07.07.2017, Viliam Riška
ÚS ŠTK č. 2 zo dňa 7.7.2017

Úradná správa ŠTK č. 2 zo dňa 7.7.2017

Oznamy

  • ŠTK ObFZ oznamuje FK, že aktív ŠTK spojený s vylosovaním súťaží sa uskutoční v piatok 14.7.2017 o 18.00 hod. v budove Strednej odbornej školy stavebnej (Priemstav), Nitrianska cesta 61, Nové Zámky. Účasť za FK v počte 1+1 (štatutár + ISSF manažér). Oboznámenie s novelizáciou SP, RaPP a postupy pri práci v ISSF.
  • ŠTK ObFZ žiada FK, aby jej oznámili požiadavky na výnimky z termínov,UHČ a HP stretnutí v jesenej časti súťažného ročníka 2017/2018 výhradne prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF do 22.7.2017 (VI.liga), do 29.7.2017 (VII.liga, VIII.liga a VI.liga D U 19) a do 5.8.2017 (IV.liga SŽ U 15 a IV.liga MŽ U 12) bez poplatku. Po týchto termínoch budú zmeny riešené v zmysle RS 2017/2018.
  • ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
  • ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 7 dní pred prvým majstrovským stretnutím. Žiadosti na striedavý štart hráča je možné požiadať len cez ISSF systém!!
  • ŠTK ObFZ žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.
  • ŠTK ObFZ vyzýva FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť Pasportov štadiónov a ihrísk a aby v prípade ich neplatnosti ihneď požiadali o pasportizáciu. Na štadiónoch a ihriskách bez platného Pasportu ŠTK ObFZ nepovolí odohratie majstrovských stretnutí!
  • ŠTK ObFZ na základe schválenia VV ObFZ dodatočne zaraďuje do súťaže IV.liga MŽ U12 sk. C – Prípravka K.Salátu družstvo TJ Lokomotíva Bánov.

Dôležité info pre klubových manažérov !

1/ rozhodnutím najvyšších orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie je tu http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy ,

2/ začala sa nová sezóna a je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a za trénerov pre novú sezónu, kompletný návod je tu: http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky ,

3/ mnohým sa končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové preukazy, už dlhšie je zavedené, že platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov platnosti, nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

V blízkej budúcnosti

1/ momentálne bežia finálne úpravy matrík FO (fyzických osôb, hráči, tréneri, rozhodcovia, delegári …) a PO (právnických osôb, kluby, zväzy, asociácie …), ktoré prinesú všetky potrebné funkcionality pre splnenie všetkých podmienok Zákona o športe, hlavne klubové a zväzové príslušnosti ostatných členov

2/ úpravy Zápisu stretnutí, podľa Zákona o športe a aj na žiadosť Technického oddelenia SFZ a ÚLK, ktoré prinesú hlavnú zmenu v tom, že v Zápise o stretnutí už nebudú voľne vpisovateľné polia pre asistentov trénerov, lekárov, videotechnikov a podobne, ale budete si ich musieť zaregistrovať a požiadať o ich súhlas že ich uvediete do realizačného tímu družstva, alebo na Zápis o stretnutí. Bude na to jednoduchý elektronický proces (Vy požiadate, osoba Vám to schváli, Vy osobu pridáte kde potrebujete podľa funkcie a licencie), netreba sa ničoho obávať, myslíme na Vás aby to bolo najjednoduchšie ako sa dá

3/ vo všetkých súťažiach sa postupne zapne kontrola na trénerské licencie (položka tréner bude v krátkom čase povinné pole),

Následne priebežne všetky “verejné” informácie priebežne doplníme na futbalnet.sk.

 

VI. liga MEVA ObFZ NZ

  1. FC Veľký Kýr – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie. RP 5€ (NZ-STK-2017/2018-0001)

VIII. liga MEVA ObFZ NZ    

  1. Futbalový klub FC Bardoňovo – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie. RP 5€ (NZ-STK-2017/2018- 0050)

 

        Viliam Riška

        predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 475x