Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 15

12.10.2017, Viliam Riška

Úradná správa ŠTK č. 15 zo dňa 12.10.2017

Oznamy

 • ŠTK ObFZ oznamuje, že zimný halový turnaj dospelých o „Pohár predsedu ObFZ Nové Zámky“ sa uskutoční dňa 25.11.2017 (sobota) v Športovej hale Milénium v Nových Zámkoch (RS ObFZ NZ 2017/2018 čl. B/15/a).ŠTK ObFZ zároveň oznamuje, že uzávierka prihlášok na tento halový turnaj bude dňa 25.10.2017 o 24:00 hod. Prihlášky je potrebné podať na ŠTK ObFZ Nové Zámky cez podateľňu v ISSF. Podľa RS ObFZ NZ 2017/2018 čl. B/15/b môže na turnaji štartovať max. 16 družstiev. V prípade, že sa prihlási viac družstiev, ŠTK ObFZ zorganizuje v priebehu mesiaca november kvalifikačné turnaje. Termín, miesto konania a propozície kvalifikačných turnajov budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom Úradnej správy ŠTK ObFZ.

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2017/18 časť A, čl. 2/p je potrebné všetky požiadavky na zmeny termínu, miesta stretnutia, UHČ podať na ŠTK (zmena termínu viac ako 21 dní pred stretnutím a zmena UHČ, HP viac ako 10 dní pred stretnutím- nevyžaduje sa súhlas súpera, zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím, zmena UHČ a HP menej ako 10 dní pred stretnutím a odohratie stretnutia cez pracovný deň) podať prostredníctvom žiadosti z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF. 

 • FC Veľký Kýr – ŠTK ObFZ eviduje prihlášku na zimný halový turnaj dospelých. (NZ-STK-2017/2018- 0299)

VI. liga MEVA ObFZ NZ    

 1. OFK Hul-FC Veľký Kýr – ŠTK ObFZ na základe dôkazov žiadosť FC Veľký Kýr (9.kolo VI.ligy MEVA) akceptuje. (NZ-STK-2017/2018- 0285)

VII. liga MEVA ObFZ NZ

 1. Obecný futbalový klub OFK Maňa- ŠK Tvrdošovce B – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 12.kola VII.ligy MEVA v sobotu 4.11.2017 o 13.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0289)

VIII. liga MEVA ObFZ NZ    

VI. liga D U19 ObFZ NZ

 1. OTJ Palárikovo – ŠTK ObFZ potvrdzuje splnenie povinnosti v zmysle SP čl. 68/9. (NZ-STK-2017/2018- 0284)

 2. Obecný futbalový klub OFK Maňa-MŠO Štúrovo B – ŠTK ObFZ berie na vedomie podanie R súťažného stretnutia 8.kola VI.ligy D U19. (NZ-STK-2017/2018- 0286)

 3. SDM Dominik N. Zámky-OŠK Dolný Ohaj – ŠTK ObFZ na základe podanej námietky k súťažnému stretnutiu 8.kola VI.ligy D U19  predvoláva VM a K za SDM Dominik Nové Zámky, VM, H Filipa Mentela (1371507) za OŠK Dolný Ohaj na svoje zasadanie v stredu 18.10.2017 o 16.00 hod. (NZ-STK-2017/2018- 0292)

 4. OŠK Dolný Ohaj-Obecný futbalový klub OFK Maňa – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 12.kola VI.ligy D U19 v nedeľu 5.11.2017 o 11.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0288)

 5. MŠO Štúrovo-OŠK Dolný OhajŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 13.kola VI.ligy D U19 sa odohrá v pondelok 30.10.2017 o 13.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2016/2017- 0304)

 6. OFK Kolta-Obecný futbalový klub OFK MaňaŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou UHČ. Súťažné stretnutie 9.kola VI.ligy D U19 sa odohrá v sobotu 14.10.2017 o 11.00 hod. RP 20 €. (NZ-STK-2016/2017- 0306)

IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. FC Bíňa-TJ SOKOL GbelceŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou UHČ. Súťažné stretnutie 7.kola IV.ligy SŽ U15-sk.A sa odohrá v sobotu 14.10.2017 o 11.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2016/2017- 0297)

Sk. B:

 1. TJ Družstevník Trávnica-TJ Veľké Lovce – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 7.kola IV.ligy SŽ U15-sk.B sa odohrá v nedeľu 15.10.2017 o 10.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0294)

Sk. C:

 1. FK Čechy-FK Slovan Rastislavice - ŠTK ObFZ na základe vlastných zistení (SP čl.81/2) zo súťažného stretnutia IV.ligy SŽ U15-sk.C predvoláva na svoje zasadnutie v stredu 18.10.2017 o 16.30 za FK Čechy VM Ľuboša Rozenberga a hráčku Adriánu Kissovú (1353946), ktorá predloží RP a VM Jána Vaculu za FK Slovan Rastislavice. (NZ-STK-2016/2017- 0298)

Sk. D:

 1. OŠK Mojzesovo-OFK HulŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 9.kola IV.ligy SŽ U15 sk.D sa odohrá v utorok 24.10.2017 o 16.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2016/2017- 0295)

 2. FC Veľký Kýr-TJ Družstevník Michal nad ŽitavouŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 9.kola IV.ligy SŽ U15 sk.D sa odohrá v nedeľu 22.10.2017 o 10.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2016/2017- 0302)

 3. OFK Hul-TJ Družstevník Michal nad ŽitavouŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 8.kola IV.ligy SŽ U15 sk.D sa odohrá v stredu 18.10.2017 o 16.00 hod. RP 20 €. (NZ-STK-2016/2017- 0305)

IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

Sk. A:

 1. MŠO Štúrovo-TJ Salka – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 7.kola IV.ligy MŽ U12-sk.A sa odohrá  vo štvrtok 19.10.2017 o 17.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0303)

Sk. B:

 1. TJ Veľké Lovce-ŠK Radava – ŠTK ObFZ berie na vedomie podanie R súťažného stretnutia 7.kola IV.ligy MŽ U12-sk.B. (NZ-STK-2017/2018- 0281)

 2. TJ Družstevník Trávnica-TJ Družstevník Bešeňov – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 8.kola IV.ligy MŽ U12-sk.B sa odohrá  v nedeľu 15.10.2017 o 12.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0293)

Sk. C:

 1. FC Union Nové Zámky-ŠK Tvrdošovce – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 8.kola IV.ligy MŽ U12-sk.C sa odohrá  v pondelok 16.10.2017 o 16.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0282)

 2. FC Union Nové Zámky-FKM Nové Zámky – ŠTK ObFZ na základe podanej námietky k súťažnému stretnutiu 7.kola IV.ligy MŽ U12-sk.C  predvoláva HU a VM za FC Union Nové Zámky, VM za FKM Nové Zámky a R Ronalda Vajdu (1344259) na svoje zasadanie v stredu 18.10.2017 o 17.00 hod. (NZ-STK-2017/2018- 0291)

 3. SAVC Nové Zámky-FKM Nové Zámky – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 8.kola IV.ligy MŽ U12-sk.C sa odohrá  v piatok 13.10.2017 o 16.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0301)

 4. FC Union Nové Zámky-ŠK Tvrdošovce – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohratím súťažných stretnutí v opačnom poradí. Súťažné stretnutie 8.kola IV.ligy MŽ U12-sk.C sa odohrá  v pondelok 16.10.2017 o 16.00 hod. na štadióne v Tvrdošovciach. RP 20 €. (NZ-STK-2017/2018- 0307)

Sk. D:

 1. OFK Hul-Obecný futbalový klub OFK Maňa – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 8.kola IV.ligy MŽ U12-sk.D sa odohrá  v piatok 13.10.2017 o 16.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0287)

 2. OFK Hul-FC Komjatice – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 10.kola IV.ligy MŽ U12-sk.D sa odohrá v nedeľu 29.10.2017 v UHČ. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0296)

 3. OŠK Mojzesovo-OFK Hul – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 9.kola IV.ligy MŽ U12-sk.D sa odohrá  v nedeľu 22.10.2017 o 11.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0300)

 

Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 256x
Zväzové novinky