Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 14

04.10.2017, Viliam Riška

Úradná správa ŠTK č. 14 zo dňa 5.10.2017

Oznamy

 • ŠTK ObFZ oznamuje, že zimný halový turnaj dospelých o „Pohár predsedu ObFZ Nové Zámky“ sa uskutoční dňa 25.11.2017 (sobota) v Športovej hale Milénium v Nových Zámkoch (RS ObFZ NZ 2017/2018 čl. B/15/a).ŠTK ObFZ zároveň oznamuje, že uzávierka prihlášok na tento halový turnaj bude dňa 25.10.2017 o 24:00 hod. Prihlášky je potrebné podať na ŠTK ObFZ Nové Zámky cez podateľňu v ISSF. Podľa RS ObFZ NZ 2017/2018 čl. B/15/b môže na turnaji štartovať max. 16 družstiev. V prípade, že sa prihlási viac družstiev, ŠTK ObFZ zorganizuje v priebehu mesiaca november kvalifikačné turnaje. Termín, miesto konania a propozície kvalifikačných turnajov budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom Úradnej správy ŠTK ObFZ.

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2017/18 časť A, čl. 2/p je potrebné všetky požiadavky na zmeny termínu, miesta stretnutia, UHČ podať na ŠTK (zmena termínu viac ako 21 dní pred stretnutím a zmena UHČ, HP viac ako 10 dní pred stretnutím- nevyžaduje sa súhlas súpera, zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím, zmena UHČ a HP menej ako 10 dní pred stretnutím a odohratie stretnutia cez pracovný deň) podať prostredníctvom žiadosti z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

VI. liga MEVA ObFZ NZ    

 1. OŠK Dolný Ohaj-TJ AC Mužla – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 13.kola VI.ligy MEVA v sobotu 4.11.2017 o 13.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0278)

VII. liga MEVA ObFZ NZ

VIII. liga MEVA ObFZ NZ    

 1. OFK Jatov-ŠK Andovce – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 10.kola VIII.ligy MEVA v nedeľu 22.10.2017 o 14.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0277)

VI. liga D U19 ObFZ NZ

 1. ŠK Termál Podhájska-FK Slovan Rastislavice – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 8.kola VI.ligy D U19 sa odohrá v sobotu 7.10.2017 v UHČ. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0270)

 2. OTJ Palárikovo – ŠTK ObFZ vyzýva OTJ Palárikovo v zmysle SP SFZ čl. 68/9 o zdôvodnenie nedostavenia sa na stretnutie v čakacej dobe a preukázanie dôvodov prekročenia čakacej doby v súťažnom stretnutí 7.kola VI.ligy D U19 MŠO Štúrovo-OTJ Palárikovo v termíne do 10.10.2017. V prípade nesplnenia si povinnosti bude ŠTK ObFZ postupovať v zmysle RS 2017/2018 P2.3/a. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0272)

IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. TJ SOKOL Gbelce-TJ pri OÚ Nána – ŠTK ObFZ kontumuje súťažné stretnutie 5.kola IV.ligy SŽ U15 sk.A podľa SP čl.82/1/g (pokles počtu hráčov družstva pod sedem) a podľa SP čl.11/2,3 priznáva 3 body a ponecháva v platnosti skóre dosiahnuté v stretnutí v prospech TJ SOKOL Gbelce. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje TJ pri OÚ Nána na doriešenie DK ObFZ s návrhom na udelenie pokarhania podľa RS 2017/2018 P2.3/a. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0273)

 2. FC Strekov-TJ pri OÚ NánaŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou UHČ. Súťažné stretnutie 6.kola IV.ligy SŽ U15-sk.A sa odohrá v sobotu 7.10.2017 o 10.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2016/2017- 0280)

Sk. B:

 1. TJ Družstevník Bešeňov-TJ Veľké Lovce – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou UHČ. Súťažné stretnutie 10.kola IV.ligy SŽ U15-sk.B sa odohrá v sobotu 4.11.2017 o 13.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0275)

Sk. C:

 1. SDM Dominik N. Zámky-FK Slovan Rastislavice – ŠTK ObFZ kontumuje súťažné stretnutie 6.kola IV.ligy SŽ U15 sk.C podľa SP čl.82/1/g (pokles počtu hráčov družstva pod sedem) a podľa SP čl.11/2,3 priznáva 3 body a ponecháva v platnosti skóre dosiahnuté v stretnutí v prospech SDM Dominik N. Zámky. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje FK Slovan Rastislavice na doriešenie DK ObFZ s návrhom na udelenie pokarhania podľa RS 2017/2018 P2.3/a. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0271)

Sk. D:

 1. ŠK Vlkas-OŠK MojzesovoŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 8.kola IV.ligy SŽ U15 sk.D sa odohrá v pondelok 30.10.2017 o 15.30 hod. na ihrisku v Mani. RP 5 €. (NZ-STK-2016/2017- 0274)

 2. ŠK Vlkas-TJ Družstevník Michal nad ŽitavouŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 7.kola IV.ligy SŽ U15 sk.D sa odohrá v piatok 6.10.2017 o 16.00 hod. na ihrisku v Mani. RP 5 €. (NZ-STK-2016/2017- 0276)

IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

Sk. A:

Sk. B:

Sk. C:

 1. ŠK Tvrdošovce-TJ Družstevník Komoča – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 7.kola IV.ligy MŽ U12-sk.C sa odohrá  v utorok 10.10.2017 o 16.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0279)

Sk. D:

 1. ŠK Kmeťovo-OŠK Mojzesovo – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 8.kola IV.ligy MŽ U12-sk.D sa odohrá  v piatok 13.10.2017 o 16.00 hod. na ihrisku v Michale n./Ž. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0269)

 

Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 303x
Zväzové novinky