Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 10

07.09.2017, Viliam Riška
ÚS ŠTK č. 10 zo dňa 7.9.2017

Úradná správa ŠTK č. 10 zo dňa 7.9.2017

Oznamy

 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2017/18 časť A, čl. 2/p je potrebné všetky požiadavky na zmeny termínu, miesta stretnutia, UHČ podať na ŠTK (zmena termínu viac ako 21 dní pred stretnutím a zmena UHČ, HP viac ako 10 dní pred stretnutím- nevyžaduje sa súhlas súpera, zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím, zmena UHČ a HP menej ako 10 dní pred stretnutím a odohratie stretnutia cez pracovný deň) podať prostredníctvom žiadosti z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

 • ŠTK ObFZ upozorňuje FK a DO pôsobiace v súťažiach ObFZ, že po schválení VV ObFZ bol doplnený RS 2017/2018 (časť B/3/d a časť B/6/h). Z toho dôvodu žiadame FK a DO aby sa so zmenami vo vlastnom záujme oboznámili.

 • OTJ Palárikovo U19, TJ SOKOL Gbelce U15, TJ Družstevník Trávnica U15,  TJ Družstevník Michal nad Žitavou U15, FC Semerovo U12, FC Komjatice U12 – ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje FK na povinnosť registrácie zodpovedných osôb pre jednotlivé funkcie. Funkcie hlavného usporiadateľa a vedúceho/tímového manažéra v zápise o stretnutí musia byť povinne vyplnené vo všetkých súťažiach. V prípade opakovania tohto nedostatku bude FK odstúpený na ďalšie riešenie DK ObFZ. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0198)

 • TJ AC Mužla, 1.FC Černík, TJ Družstevník Belá,  FK Slovan Rastislavice U19, TJ Družstevník Trávnica U12, TJ Lokomotíva Bánov U12, ŠK Kmeťovo U12 – ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že v zmysle povinností jednotlivých zodpovedných osôb vyplývajúcich zo SP SFZ čl. 58 a 63, nie je možné aby funkcie hlavného usporiadateľa, vedúceho družstva a videotechnika v súťažných stretnutiach zastávala tá istá jedna osoba vo všetkých súťažiach. V prípade opakovania tohto nedostatku bude FK odstúpený na ďalšie riešenie DK ObFZ. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0199)

VI. liga MEVA ObFZ NZ    

 1. TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou-1. FC Černík – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou UHČ. Súťažné stretnutie 5.kola VI.ligy MEVA sa odohrá v nedeľu 10.9.2017 o 15.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0197)

VII. liga MEVA ObFZ NZ    

 1. TJ Družstevník Bruty – ŠTK ObFZ opätovne dôrazne upozorňuje FK na povinnosť registrácie zodpovedných osôb. Funkcia vedúceho/tímového manažéra v zápise o stretnutí musí byť povinne vyplnená. ŠTK ObFZ žiada FK o zaslanie stanoviska cez ISSF alebo na email stk@obfznz.sk k nesplneniu si povinnosti registrácie zodpovedných osôb do 12.9.2017. ŠTK ObFZ odstupuje zároveň TJ Družstevník Bruty na riešenie DK ObFZ s návrhom udelenia pokarhania v zmysle DP čl.64/1(a,b) a 4. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0193)

VIII. liga MEVA ObFZ NZ    

 1. FK Slovan Dedinka-TJ Družstevník Belá – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohratím súťažných stretnutí v opačnom poradí. Súťažné stretnutie 5.kola VIII.ligy MEVA sa odohrá v nedeľu 17.9.2017 v UHČ na ihrisku v Belej. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0182)
 2. TJ Nová Vieska – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie a oznamuje FK, že registrácia zodpovedných osôb nie je v kompetencii ŠTK ObFZ,  registráciu vykonáva klubový ISSF manažér sám v systéme. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0185)
 3. TJ Nová Vieska – ŠTK ObFZ odstupuje TJ Nová Vieska pre nerešpektovanie a neplnenie povinností vyplývajúcich z SP, RS a US na riešenie DK ObFZ s návrhom udelenia pokuty 50 € v zmysle RS 2017/2018 časť P2.3/a. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0194)

VI. liga D U19 ObFZ NZ

 1. OTJ Palárikovo-Obecný futbalový klub OFK Maňa – ŠTK ObFZ nesúhlasí so zmenou termínu na základe RS časť A/2/i. Súťažné stretnutie 6.kola VI.ligy D U19 sa odohrá v pôvodnom termíne. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0180)
 2. FK Slovan Rastislavice-OFK Kolta – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohratím súťažných stretnutí v opačnom poradí a so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 4.kola VI.ligy D U19 sa odohrá v piatok 8.9.2017 o 17.00 hod. v Kolte. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0189)
 3. ŠK Šurany B-ŠK Termál Podhájska – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 7.kola VI.ligy D U19 v nedeľu 1.10.2017 o 11.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0192)
 4. OŠK Dolný Ohaj-MŠO Štúrovo B – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou UHČ. Súťažné stretnutie 4.kola VI.ligy D U19 sa odohrá v sobotu 9.9.2017 o 10.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0196)

IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. C:

 1. SAVC Nové Zámky-OTJ PalárikovoŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 5.kola IV.ligy SŽ U15 sk.C  v nedeľu 24.9.2017 o 10.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2016/2017- 0175)
 2. SAVC Nové Zámky-TJ AGRO ZemnéŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 8.kola IV.ligy SŽ U15 sk.C sa odohrá v nedeľu 15.10.2017 o 10.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2016/2017- 0176)
 3. TJ Lokomotíva Bánov-SAVC Nové ZámkyŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 6.kola IV.ligy SŽ U15 sk.C  v nedeľu 1.10.2017 o 12.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2016/2017- 0183)

Sk. D:

 1. OŠK Mojzesovo-FC KomjaticeŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 6.kola IV. ligy SŽ U15 sk.D v nedeľu 1.10.2017 o 11.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0188)
 2. TJ Družstevník Michal nad Žitavou-OŠK Mojzesovo – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 4.kola IV. ligy SŽ U15 sk.D sa odohrá v stredu 13.9.2017 o 16.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0190)

IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

Sk. A:

 1. TJ Družstevník Dubník-FC Semerovo – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 3.kola IV.ligy MŽ U12 sk.A–Liga prípraviek K. Salátu sa odohrá v nedeľu 17.9.2017 o 12.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0177)
 2. TJ Družstevník Dubník-FKM Nové Zámky – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 7.kola IV.ligy MŽ U12 sk.A–Liga prípraviek K. Salátu sa odohrá v nedeľu 15.10.2017 o 11.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0178)
 3. TJ Družstevník Dubník-TJ Salka – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 9.kola IV.ligy MŽ U12 sk.A–Liga prípraviek K. Salátu sa odohrá v nedeľu 29.10.2017 o 11.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0179)
 4. FKM Nové Zámky C- Družstevník Dubník – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou UHČ. Súťažné stretnutie 2.kola IV.ligy MŽ U12 sk.A–Liga prípraviek K. Salátu sa odohrá v sobotu 9.9.2017 o 16.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0181)

 5. TJ Nová Vieska – ŠTK ObFZ zamieta vašu žiadosť nakoľko nespĺňa náležitosti ani formu žiadosti o zmenu termínu a nie je podaná v zmysle usmernenia, ktoré je zverejňované pravidelne v každej ÚS ŠTK ObFZ. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0186)

Sk. B:

 1. TJ Veľké Lovce-TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou – ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody so zmenou termínu. Súťažné stretnutie 3.kola IV.ligy MŽ U12 sk.B–Liga prípraviek K. Salátu sa odohrá v stredu 13.9.2017 o 16.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0195)

Sk. C:

 1. SAVC Nové Zámky-ŠK Tvrdošovce ŠTK ObFZ berie na vedomie podanie R súťažného stretnutia 2.kola IV. ligy MŽ U12 sk.C–Liga prípraviek K. Salátu. (NZ-STK-2017/2018- 0184)

Sk. D:

 1. OŠK Mojzesovo-FC KomjaticeŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 6.kola IV. ligy MŽ U12 sk.D–Liga prípraviek K. Salátu v sobotu 30.9.2017 o 15.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2017/2018- 0187)

 

Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 265x