Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č.26

ÚS ŠTK č.26 zo dňa 16.3.2017

Úradná správa ŠTK č. 26 zo dňa 16.3.2017

Oznamy

 • ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje všetky FO, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali výnimky hracích dní a hracích časov v ISSF alebo na Futbalnete.
 • ŠTK ObFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle ustanovenia RS ObFZ 2016/17 časť A, čl. 2/q je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, miesta stretnutia, UHČ podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia (zmena termínu viac ako 21 dní pred stretnutím a zmena UHČ viac ako 10 dní pred stretnutím- nevyžaduje sa súhlas súpera- cez Podania na komisie). V prípade nevyhnutej dohody oboch družstiev (zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím, zmena UHČ menej ako 10 dní pred stretnutím a odohratie stretnutia cez pracovný deň) je potrebné podať žiadosť z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.
 • ŠTK ObFZ upozorňuje FO, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii (SP čl.28/ods.8).Dohodu je možné uzavrieť aj pred jarnou časťou súťažného ročníka (SP čl.28/ods.9). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom najneskôr 7 dní pred prvým majstrovským stretnutím. Žiadosti na striedavý štart hráča je možné požiadať len cez ISSF systém!!

     VI. liga D U19 ObFZ NZ

 1. FC Veľký Kýr-TJ Družstevník Bešeňov - ŠTK ObFZ nesúhlasí s odohratím súťažného stretnutia 15.kola VI.ligy D U19 podľa návrhu (chýba súhlas súpera). V prípade nevyhnutej dohody oboch družstiev (zmena termínu menej ako 21 dní pred stretnutím) je potrebné podať žiadosť z detailu stretnutia cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF a tú musí odsúhlasiť súper. (NZ-STK-2016/2017- 0295)

 

 1. ŠK Termál Podhájska-TJ Družstevník Bešeňov - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 22.kola VI.ligy D U19 odohrá v pondelok 8.5.2017 o 17.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0297)

 

 1. OŠK Lipová-TJ Družstevník Bešenov - ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 17.kola VI.ligy D U19 v piatok 14.4.2017 o 15.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0298)

 

     IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ

 1. TJ Družstevník Michal nad Žitavou-FK Slovan RastislaviceŠTK ObFZ súhlasí so zmenou UHČ. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 26.kola IV.ligy SŽ U15 sk. A odohrá v sobotu 18.3.2017 o 13.30 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0299)

 

 1. FK ČechyŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí IV.ligy SŽ U15 sk. B v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 na Štadióne Sihoť v Nových Zámkoch. (NZ-STK-2016/2017- 0293)

 

 1. TJ Družstevník Dvory nad Žitavou -FK ČechyŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 14.kola IV.ligy SŽ U15 sk. B odohrá v stredu 15.3.2017 o 16.30 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0294)

 

 1. SDM Dominik N. ZámkyŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí IV.ligy SŽ U15 sk. B vždy v sobotu o 10.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0300)

 

 1. FK Čechy-TJ Veľké Lovce – ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu. Po vzájomnej dohode sa súťažné stretnutie 26.kola IV.ligy SŽ U15 sk. B odohrá v pondelok 20.3.2017 o 16.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0302)

     IV. liga MŽ U12 ObFZ NZ– Liga prípraviek K. Salátu

 1. SDM Dominik N. ZámkyŠTK ObFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí IV.ligy MŽ U12 sk. B  - Liga prípraviek K.Salátu vždy v nedeľu o 10.00 hod. okrem stretnutia 10.kola (FKM N.Zámky B – chýba dohoda klubov), ktorý nariaďuje odohrať podľa TL v sobotu 1.4.2017 o 10.00 hod. (NZ-STK-2016/2017- 0301)

 

 • ŠTK ObFZ upozorňuje FO, ktoré majú mužstvá zaradené v A-skupine, že platí termínová listina schválená VV a uverejnená v RS 2016/2017, podľa ktorej sa 12.kolo odohrá v termíne 25.3.2017. Termíny v systéme ISSF budú opravené.

 

        Viliam Riška

        predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

image
Prečítané: 13x
Zväzové novinky