Úradná správa KR ObFZ NZ č. 20

ÚS KR č.20 zo dňa 16.3.2017

ÚS KR č. 20 zo dňa 16.03.2017

- upozorňuje R na dodržiavanie čl. B/8/e Rozpisu súťaží ObFZ Nové Zámky pre súťažný ročník 2016/2017 - R sú povinní byť v zodpovedajúcom spoločenskom oblečení prítomní na mieste odohrania stretnutia v súťažiach dospelých 60 min. pred ÚHČ, v súťažiach mládeže 45 min. pred ÚHČ

- berie na vedomie pochvalu FO Mojzesovo na výkon R SZABO, AR1 POLENA, AR2 LAKATOS (Svodín - Mojzesovo, VI. liga, 16. kolo)

- náhradný seminár dňa 16.03.2017 absolvovali R Cs.Kocsis, Kukučka, Slatárovič, Sós, Varga

- rozhodnutím VV ObFZ boli na návrh KR zaradení na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017 R:

   Peter Bulla, Nové Zámky, mobil 0908 895 837

   Róbert Czirok, Nové Zámky, mobil 0915 386 200

   Samuel Greguš, Nové Zámky, mobil 0917 859 414

   Matej Jurkáček, Kmeťovo, mobil 0907 345 462

   René Sádovský, Šurany, mobil 0915 332 271

   Levente Berecz, Štúrovo, mobil 0907 777 504

- berie na vedomie vetovanie R doručené KR od FO Čechy

  

Mgr. Vladimír KUKAN

predseda KR ObFZ

image
Prečítané: 8x
Zväzové novinky