Úradná správa DK ObFZ NZ č.6
08.09.2017, Lubos Agg

Úradná správa DK ObFZ NZ č.6

ÚS DK ObFZ NZ č.6 zo dňa 7.9.2017

Úradná správa č. 6 zo dňa 7.9.2017

Začatie disciplinárneho konania (čl. 71/1,2,3 a)

Pozastavenie výkonu športu :

- za ČK:

U29 Samuel Klein FO Černík VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/3) od 4.9.2017
U30 Július Kuchár FO Bardoňovo VIII. liga dosp. 3 týždne N (čl. 49/1/b, 49/2/b) od 4.9.2017
U31 Peter Lakatoš FO Andovce VI. liga U19 dorast 1 s.s.N (čl. 45/1, 45/2/a) od 4.9.2017
U32 Marián Mažár FO Palárikovo VI. VI. liga U19 dorast 3 týždne N (čl. 49/1/b, 49/2/b) od 4.9.2017
U33 Barnabás Pócs FO Strekov IV. liga U15 žiaci 2 s.s.N (čl. 48/1/b, 48/2/a) od 4.9.2017

- zmena trestu na P:

U34 Tomáš Prémusz FO Čechy VII. liga dosp. 1 s.s.P. od 7.9.2017 do 31.12.2017
U35 Tomáš Kelemen FO Čechy VII. liga dosp. 1 s.s.P. od 7.9.2017 do 31.12.2017

Tresty:

U36 Na návrh ŠTK DR trestá FO Nová Vieska VIII. liga dosp. RP 10 € + pokuta 50 € za porušenie RS časť P2.3 písm. a.
 

Miroslav JUHÁSZ
Predseda DK ObFZ

Prečítané: 148x