Úradná správa DK ObFZ NZ č.5

01.09.2017, Erika Barus
ÚS DK ObFZ NZ č.5 zo dňa 31.8.2017

Úradná správa č. 5 zo dňa 31.8.2017

Začatie disciplinárneho konania (čl. 71/1,2,3 a)

Pozastavenie výkonu športu :

za ČK:

U 15 Richard Gogola  FO Zemné  VI. liga dosp. 1 s.s.N (čl. 37/3) od 28.8.2017

U 16 Tomáš Kelemen FO Čechy VII. liga dosp. 3 týždne N (čl. 48/1c,48/2b) od 21.8.2017

U 17 Tomáš Prémusz FO Čechy VII. liga dosp. 3 týždne N (čl. 48/1c,48/2b) od 21.8.2017

U 18 Róbert Nagy FO Andovce VIII. liga dosp. 1 s.s.N (čl.45/1,45/2a) od 28.8.2017

U 19 Július Illés FO Zemné  IV. liga žiaci 3 týždne N (čl.49/1b,49/2b) od 28.8.2017

U 20 Ladislav Pesko FO SAVC N. Zámky IV. liga žiaci 3 týždne N (čl.49/1b,49/2b) od

28.8.2017

 

Zmena trestu na P:

 

U 21 Róbert Kovács FO Pozba VIII. liga dosp. od 31.08.2017 do 30.11.2017

U 22 Adam Szabó FO Lipová VI. liga dosp. od 31.08.2017 do 30.11.2017

Zmena trestu na základe žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti:

 

U 23 Boris Mokráš FO Bešeňov dorast  pokuta 10€ a uvoľnenie činnosti od 31.08.2017

 

Tresty:

 

U 24 DK  na návrh  ŠTK FO  udeľuje pokarhanie a RP 10 € FO TJ Kamenný Most   podľa RS P2.3/a.

U 25 DK na návrh ŠTK udeľuje  pokutu 50 €  + RP 10€  FO  Zemné za nerešpektovanie a nesplnenie povinnosti registrácie zodpovedných osôb  v zmysle RS časť P2.3/a

U 26 DK na návrh ŠTK udeľuje  pokarhanie  + RP 10€   FO Nová Vieska za nesplnenie povinnosti registrácie zodpovedných osôb  v zmysle  DP čl.64/1a,b/4

U 27 DK na návrh ŠTK udeľuje  pokarhanie  + RP 10€   FO Kolta za nesplnenie povinnosti registrácie zodpovedných osôb  v zmysle DP čl.64/1a,b/4

U 28 DK na návrh ŠTK udeľuje pokutu 30€ + RP 10€ FO Kolta za spôsobenie  oneskoreného začiatku stretnutia v zmysle RS  časť 2.3/a

Oznamy:

DK odstúpila podanie FO Pozba na doriešenie ŠTK

DK na základe šetrenia a stanoviska KR upúšťa od potrestania Radeka Mokráša, FO Semerovo (stretnutie Trávnica – Semerovo, VI. liga dospelí, 3. kolo), uvoľňuje činnosť od 31.08.2017 a na základe zistených skutočností eviduje ŽK.

Miroslav JUHÁSZ

Predseda DK ObFZ 

image
Prečítané: 283x