- vyzýva  FO aby do 16.11.2017 zaslali svoje návrhy  jubilantov alebo iných funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu a podľa ich vedomia mali byť ocenení na Konferecii ObFZ Nové Zámky na sekretariát ObFZ.

Zväzové novinky