Stanovy Slovenského futbalového zväzu

aktuálne znenie - schválené 6.6.2014 - Stanov SFZ vo formáte *.pdf si môžete stiahnuť po kliknutí na odkaz

Stanovy Slovenského futbalového zväzu

Zväzové novinky