tmk prihláška

                                                                  Oblastný futbalový zväz

                                                           Jiráskova 25,  940 02  Nové Zámky

                                                   

 

 

Záväzná Prihláška trénerov futbalu na  seminár / školenie

UEFA GRASSROOTS „C“

 

 

Meno a priezvisko:    ..........................................................................

Narodený :  ........................................................................................ 

Miesto narodenia: .............................................................................

Bydlisko:   ...........................................................................................

Telefón:    ................................

 

 

 

Dátum:                                                                                Podpis:

Zväzové novinky