Komisia rozhodcov
Členovia
Matej Zemko
Kristián Birkus
Dávid Polena
Ladislav Kasáš
Ladislav Ďurčovič
Daniel Kukan
Tajomníci