Komisia rozhodcov
Členovia
Dávid Révai
Milan Valko
Barnabás Ferenczi
Kristián Birkus
Matej Zemko
Ladislav Kasáš
Dávid Polena
Daniel Kukan
Ladislav Ďurčovič
Tajomníci