Komisia rozhodcov
Členovia
Dávid Révai
Matej Zemko
Kristián Birkus
Barnabás Ferenczi
Milan Valko
Tajomníci
Rozhodnutia
NZ-KR-2016/2017-0031ObFZNZ-KR-2016/2017-0031
NZ-KR-2016/2017-0030ObFZNZ-KR-2016/2017-0030
NZ-KR-2016/2017-0029ObFZNZ-KR-2016/2017-0029
NZ-KR-2016/2017-0028ObFZNZ-KR-2016/2017-0028
NZ-KR-2016/2017-0027ObFZNZ-KR-2016/2017-0027
NZ-KR-2016/2017-0026ObFZNZ-KR-2016/2017-0026
NZ-KR-2016/2017-0025ObFZNZ-KR-2016/2017-0025
NZ-KR-2016/2017-0024ObFZNZ-KR-2016/2017-0024
NZ-KR-2016/2017-0023ObFZNZ-KR-2016/2017-0023
NZ-KR-2016/2017-0022ObFZNZ-KR-2016/2017-0022
NZ-KR-2016/2017-0021ObFZNZ-KR-2016/2017-0021
NZ-KR-2016/2017-0020ObFZNZ-KR-2016/2017-0020
NZ-KR-2016/2017-0019ObFZNZ-KR-2016/2017-0019
NZ-KR-2016/2017-0018ObFZNZ-KR-2016/2017-0018
NZ-KR-2016/2017-0017ObFZNZ-KR-2016/2017-0017
NZ-KR-2016/2017-0016ObFZNZ-KR-2016/2017-0016
NZ-KR-2016/2017-0015ObFZNZ-KR-2016/2017-0015
NZ-KR-2016/2017-0014ObFZNZ-KR-2016/2017-0014
NZ-KR-2016/2017-0013ObFZNZ-KR-2016/2017-0013
NZ-KR-2016/2017-0012ObFZNZ-KR-2016/2017-0012
NZ-KR-2016/2017-0011ObFZNZ-KR-2016/2017-0011
NZ-KR-2016/2017-0010ObFZNZ-KR-2016/2017-0010
NZ-KR-2016/2017-0009ObFZNZ-KR-2016/2017-0009
NZ-KR-2016/2017-0008ObFZNZ-KR-2016/2017-0008
NZ-KR-2016/2017-0007ObFZNZ-KR-2016/2017-0007
NZ-KR-2016/2017-0006ObFZNZ-KR-2016/2017-0006
NZ-KR-2016/2017-0005ObFZNZ-KR-2016/2017-0005
NZ-KR-2016/2017-0004ObFZNZ-KR-2016/2017-0004
NZ-KR-2016/2017-0003ObFZNZ-KR-2016/2017-0003
NZ-KR-2016/2017-0002ObFZNZ-KR-2016/2017-0002
NZ-KR-2016/2017-0001ObFZNZ-KR-2016/2017-0001