Komisia rozhodcov
Členovia
Dávid Révai
Matej Zemko
Kristián Birkus
Barnabás Ferenczi
Milan Valko
Tajomníci