Disciplinárna komisia
NZ-DK-2017/2018-0081
U73
Na návrh ŠTK DK trestá FO Nána IV. Liga U15 sk.A žiaci RP 5 € + pokarhanie za porušenie RS časť P2.3, písm. a.
Rozhodnutie: NZ-DK-2017/2018-0081
Klub: TJ pri OÚ Nána
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 14:12
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U73 5 EUR 06.10.2017 14:12