Disciplinárna komisia
NZ-DK-2017/2018-0008
U278
Na návrh ŠTK DK trestá FO Bešeňov VI. liga dorast U19 RP 5 € + pokarhanie za porušenie RS, časť B, ods. P2.3, písm. a.
Rozhodnutie: NZ-DK-2017/2018-0008
Klub: TJ Družstevník Bešeňov
Dátum zaevidovania: 06.07.2017 14:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U278 5 EUR 06.07.2017 14:52