Disciplinárna komisia
NZ-DK-2016/2017-0134
U134
FO Jasová VII. liga dosp. RP 10 € + pokuta 50€ podľa RS časť B, ods. P2.3 písm. d) člen US Ján Lehucký zákaz výkonu funkcie a styk s DO na 2 s.s.N (čl. 48/1/b, 48/2/a) od 6.4.2017, VM Vladimír Križko zákaz výkonu funkcie a styk s DO na 2 s.s.N (čl. 48/1/b, 48/2/a) od 6.4.2017.
Rozhodnutie: NZ-DK-2016/2017-0134
Klub: ŠK-Sokol Jasová
Dátum zaevidovania: 06.04.2017 08:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U134 10 EUR 06.04.2017 08:48
POKUTY