Športovo-technická komisia
NZ-STK-2017/2018-0050
Uznesenie.
Futbalový klub FC Bardoňovo – ŠTK ObFZ berie na vedomie vaše podanie. RP 5 €.
Rozhodnutie: NZ-STK-2017/2018-0050
Klub: Futbalový klub FC Bardoňovo
Dátum zaevidovania: 06.07.2017 22:39
Dátum vyriešenia: 06.07.2017 22:41
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Rokovací poplatok 5 EUR 06.07.2017 22:40