Športovo-technická komisia
Členovia
Peter Slovák
Ján Rečka
Tajomníci
Rozhodnutia
NZ-STK-2018/2019-0103Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0102Zmena poradia stretnutí.
NZ-STK-2018/2019-0101Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0100Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0099Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0097Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0096Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0094Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0093Spoločné družstvo mládeže.
NZ-STK-2018/2019-0091Spoločné družstvo mládeže.
NZ-STK-2018/2019-0090Spoločné družstvo mládeže.
NZ-STK-2018/2019-0089Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0086Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0084Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0083Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0080Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0079Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0078Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0077Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0073Zmeny termínov.
NZ-STK-2018/2019-0072Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0071Spoločné družstvo mládeže.
NZ-STK-2018/2019-0070Zrušenie uznesenia.
NZ-STK-2018/2019-0068Zmeny termínov.
NZ-STK-2018/2019-0066Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0064Zmena UHČ a poradia.
NZ-STK-2018/2019-0063Zmena poradia.
NZ-STK-2018/2019-0062Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0061Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0060Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0059Zmeny termínov.
NZ-STK-2018/2019-0058Spoločné družstvo mládeže.
NZ-STK-2018/2019-0057Zmeny termínov.
NZ-STK-2018/2019-0056Zmena termínu.
NZ-STK-2018/2019-0055Zmena UHČ a poradia stretnutí.