Športovo-technická komisia
Členovia
Štefan Dolník
Peter Slovák
Ján Rečka
Tajomníci
Rozhodnutia
NZ-STK-2016/2017-0248Náhrada za neuskutočnené stretnutie pre DO
NZ-STK-2016/2017-0245Náhrada pre DO
NZ-STK-2016/2017-0244Náhrada pre DO
NZ-STK-2016/2017-0237Náhrada cestovného pre DO