Športovo-technická komisia
Členovia
Štefan Dolník
Ján Rečka
Peter Slovák
Tajomníci
Rozhodnutia
NZ-STK-2016/2017-0266Zmena termínu.
NZ-STK-2016/2017-0264Zmena termínov.
NZ-STK-2016/2017-0263Zmena termínov.
NZ-STK-2016/2017-0262Zmena termínu.
NZ-STK-2016/2017-0260Zmena termínu.
NZ-STK-2016/2017-0259Zmena termínu.
NZ-STK-2016/2017-0258Zmena termínu.
NZ-STK-2016/2017-0257Zmena termínu.
NZ-STK-2016/2017-0256Zmena termínu.
NZ-STK-2016/2017-0255Zmena termínu.
NZ-STK-2016/2017-0254Zmena termínov.
NZ-STK-2016/2017-0253Zmena miesta stretnutí
NZ-STK-2016/2017-0251Zmena miesta stretnutí
NZ-STK-2016/2017-0248Náhrada za neuskutočnené stretnutie pre DO
NZ-STK-2016/2017-0245Náhrada pre DO
NZ-STK-2016/2017-0244Náhrada pre DO
NZ-STK-2016/2017-0237Náhrada cestovného pre DO